Skip to main content

e-ÜRÜN pamukla başladı. İlk uygulama İzmir Ticaret Borsası ve ELİDAŞ ile devreye alındı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ürün senedine ilişkin kayıtların tutulacağı ‘Elektronik Kayıt Kuruluşu…
e-ÜRÜN pamukla başladı. İlk uygulama İzmir Ticaret Borsası ve ELİDAŞ ile devreye alındı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ürün senedine ilişkin kayıtların tutulacağı ‘Elektronik Kayıt Kuruluşu Lisansı’ verilen Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK), ‘e-ÜRÜN: Elektronik Ürün Senetleri Merkezi’ adını verdiği ve İç Ticaret Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüttüğü projede, İzmir Ticaret Borsası, pamuk ürününde lisanslı depo faaliyeti gösterecek olan ELİDAŞ ve Takasbank ile yapılan çalışmalar sonucunda pamuk Elektronik Ürün Senedine dönüştürüldü. 
İlk işlemde 2 balya (yaklaşık 440 kg.) pamuk elektronik ürün senedine dönüştürülerek sistem tamamen devreye alınmış oldu. Böylece, e-ÜRÜN ile birlikte tarım dünyası ile finansal piyasaların entegrasyonu konusunda çok önemli bir adım atıldı. 
Elektronik ürün senetlerinin MKK’da kaydi olarak ve yatırımcı bazında takip edilmesi, İstanbul Finans Merkezi’nin eylemleri arasında yer alan Ürün İhtisas Borsasının kurulması ve faaliyete geçmesi konusunda da kolaylık sağlayacak. Bu doğrultuda sermaye piyasası kurumlarının bilgilendirilmesi konusunda da çalışmalar yürütülüyor.
Yeni düzenleme ile ürününü lisanslı bir depoya teslim eden çiftçi ya da herhangi bir kurum adına elektronik ürün senedi oluşturuluyor, ürün ve haklarına ilişkin kıymetli evrak hükmündeki kayıtlar sermaye piyasası araçlarında olduğu gibi kayden MKK’da izleniyor.