Skip to main content

1 Ocak 2016’dan itibaren yürürlüğe girmesi beklenen Vergi Usul Kanunun Genel Tebliğ Taslağı ile elektronik ticarete sıkı denetim geliyor.

Kanunun Genel Tebliğ Taslağı’na göre, vergi mükellefleri elektronik ticaret faaliyetlerine ilişkin Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) ek bilgi vermekle yükümlü olacak. Türkiye’de 18,9 milyar TL büyüklüğe ulaşan e-ticaret sektöründeki bu değişiklikten bankalar, kargo ve lojistik işletmeleri ve reklamcılık hizmet aracıları etkilenecek.

Aracı hizmet sağlayıcıları: Sahip olduğu yazılım, donanım ve teknik altyapıyı müşterilerine kullandırarak, mal veya hizmetlerin internet ortamında alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık hizmeti sağlayanlar, internet adreslerini ve satıcılara ilişkin kişisel bilgileri GİB’in sistemine iletecek. Ayrıca, aracılık hizmetinin verildiği tarihler ile aracılık hizmeti verilenler adına gerçekleştirilen işlemlere ilişkin tahsilat tutar ve tarihleri de GİB’e bildirilecek.

Reklamcılık hizmet aracıları: İnternet ortamında ticari amaçlı reklam hizmetleri için, hem reklam veren gerçek ya da tüzel kişilerin hem de internet adresi sahiplerinin kimlik ya da vergi numaralarını, reklamın yayınlandığı internet adresini ve tahsil ettikleri reklam hizmeti bedelini GİB’e iletecekler.

Bankalar: Bankalardan istenecek bilgiler internet üzerinden yapılan satışlar göz önünde bulundurularak güncellenecek.

Kargo ve lojistik işletmeleri: Göndericinin adı, kimlik ya da vergi numarası ile adres bilgilerini, toplam gönderi adedini, kapıda ödeme yapılan toplam gönderi adedini, ödeme şeklini ve toplam ödeme tutarlarını GİB’e bildirelecek.