GERÇEK ZAMAN

DigitalAge | 19.12.2018 - 13:11

E-kitap, e-dergi ve e-gazetelere vergi zammı

1 Ocak 2019'dan itibaren e-kitap, e-dergi ve e-gazetelerdeki KDV oranlarına zam yapıldı.

E-kitap ve e-dergide Katma Değer Vergisi (KDV) oranı yüzde 18‘e yükseltildi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Resmi yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

Vergi oranlarındaki değişikliğe ilişkin karar, KDV kanununun 28. maddesinin cumhurbaşkanına verdiği yetki doğrultusunda alındı.

Kararda, “Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.)” dendi. Söz konusu (a) bendindeyse “Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, yüzde 18” ifadelerine yer verildi.