Skip to main content

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Kemal Cılız, Yetkilendirilmiş Kuruluşu aracılığıyla AEEE yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen tüm şirket ve sektörlere açık bir şekilde hizmetlerini sunmaya hazır olduğunu söyledi. Türkiye bilişim sektöründe…
Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Başkanı Kemal Cılız, Yetkilendirilmiş Kuruluşu aracılığıyla AEEE yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen tüm şirket ve sektörlere açık bir şekilde hizmetlerini sunmaya hazır olduğunu söyledi.
Türkiye bilişim sektöründe yüzde 95’in üzerinde bir paya sahip olan, 200’e yakın üyesi bulunan Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların (AEEE) Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde elektrikli ve elektronik eşyaların toplama ve bertarafı alanında ‘Yetkilendirilmiş Kuruluş’ olmak amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na başvurma kararı aldı.
Türkiye’de 539 bin ton e.atık ortaya çıktığı bunun da ekonomik değerinin yaklaşık 40 milyon TL’ye denk geldiği göz önüne alındığında, TÜBİSAD elektronik atık geri dönüşüm ekonomisini yürütme konusunda öncü olacak.
AEEE Yönetmeliği 
‘AEEE Yönetmeliği’ üreticilere (ithalatçılar da dahil) pazar payları oranında piyasadaki eski ürünleri toplama, geri dönüştürme ve geri kazandırma zorunluluğu getiriyor. Şirketlere verilen bu görev, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen bir kuruluş aracılığıyla yerine getirilebiliyor. Yetkilendirilmiş kuruluşlar, ilgili şirketlerin üye oldukları dernekler tarafından kurulup çalıştırılabiliyor. 
Yönetmelik’e göre üretici yükümlülüğü çerçevesinde 2013 yılında kişi başı 0.3 kg’dan başlayıp kademeli olarak 2018 yılında kişi başı 4 kg AEEE toplanması ve geri dönüştürülmesi hedefleniyor.
Bu kapsamda,  ülkemizde 2013 sonunda yaklaşık 22 bin 500 ton, nüfus artışı da göz önünde bulundularak 2018 yılında yaklaşık 320 bin ton AEEE toplanması ve geri dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kullanılmış elektrikli ve elektronik eşyaların, kâr amacı gütmeyen, tüzel kişilikleri olan Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından toplanıp bilimsel yöntemlerle dönüştürülmesiyle çevrenin korunması anlamında önemli bir adım atılacağını vurgulayan TÜBİSAD Başkanı Cılız, bu yolla geri dönüşüm ekonomisine ve istihdama da önemli bir katkı sağlanacağını vurguladı. 
TÜBİSAD Başkanı ayrıca “Bilgi, iletişim ve yeni medya sektörlerinin temsilcisi TÜBİSAD, Yetkilendirilmiş Kuruluşu aracılığıyla, AEEE yükümlülüklerini optimum maliyetler ve yüksek standartlarda yerine getirmek isteyen tüm şirket ve sektörlere açık bir şekilde hizmetlerini sunmaya hazırdır, bu konuda üye şirketlerimizin tam desteği vardır” ifadesini kullandı.