Skip to main content

Ülkemizde son dönemde yapılan araştırmalar dijital reklam harcamalarının arttığını gösteriyor.

CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, markaların ve markalaşma sürecindeki firmaların dijitalin gücünün farkında olduklarına dikkat çekerek, farklılık oluşturmayan ve dijitali yanlış yöneten markaların çalışmalarında çok başarılı olamayacaklarının altını çiziyor.

Son kullanıcıdaki marka ve firmaya karşı olan algıları pozitif yönetebilmek ve rakip firmalar arasında farkındalık oluşturabilmek için reklam ve araçlarını doğru kullanmak gerekiyor. Dijital reklamlar geleneksel reklam anlayışından farklı olarak kullanıcıların ilgisini doğrudan hedefe yönelik olarak çekiyor. Böylece tüketici, yürütülen pazarlama sürecinin bir parçası haline gelirken, tüketiciyle marka arasında bir bağ oluşuyor ve marka imajı kuvvetleniyor.

Dijital reklamlar sektörün ‘olmazsa olmazı’ durumunda
Kurum imajı için sadece reklam vermek tek başına yeterli değil diyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, televizyon, radyo, gazete ve açık hava gibi geleneksel iletişim araçlarının yanında çalışmalarda, 360 derece ve çok yönlü bir iletişim süreci yürütülmesi gerektiğini belirtiyor. Becer, “kullanıcılar artık zamanının çoğunu dijital ve mobil ortamda geçiriyorlar. Sosyal kullanıcılara ulaşmak için işletmelerin geleneksel reklam harcamalarının dışında dijital mecralara yönelik çalışmalar da yapması gerekiyor. Çünkü; internet sosyal kullanıcının kendi kendine keşfedip şekillendirebildiği, paylaşım yapabildiği, ürün veya hizmeti içselleştirebildiği bir alan olması sebebiyle reklam veren markalar için benzersiz bir mecra. Üstelik tüm bu etkinin yanında dijital reklamlar, geleneksel kanallarla birlikte entegre şekilde yürütülebiliyor ve günümüzde kurumların olmazsa olmazı durumuna geliyor” diyor.

Dijitalde doğru strateji markaları rakiplerinin önüne taşıyor

Markaların pazarda başarılı şekilde konumlanması ve istikralı bir süreç izleyebilmeleri için dijital pazarlamada da doğru bir strateji ile doğru bir medya planlaması oluşturulmaları gerekiyor. Stratejisi olmadan yola çıkan markalar büyük pazarlama bütçelerine sahip olsalar bile online medyada başarılı bir iletişim yürütemiyorlar. Bu durum yanlış harcamalara ve olumsuz sonuçlara neden olabiliyor.

Ramazan Becer, ülkemizde genellikle firma sahipleri tarafından veya firma sahiplerinin şahsi değerlendirmeleri doğrultusunda medya planlamalarının yürütülmekte olduğunu belirtiyor. Dijital reklamların da alanında uzman bir ekiple yönetilmesi gereken bir alan olduğunu belirten Becer, maalesef firmanın yer aldığı sektöre veya ihtiyaçlarına göre değil, şahsi değerlendirmeler doğrultusunda reklam çalışmaları yönlendirildiğinden, bu yanlış yönlendirmeler ve çalışmalar sonucunda da başarı oranı düşüyor diyor.