Skip to main content

IAB Türkiye, Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması’nı yayınladı.

IAB Türkiye‘nin Dijital Reklamın Ekonomiye Katkısı Araştırması‘na göre, dijital reklama yapılan her 1 TL, milli gelire 17,2 TL olarak yanıyor.

IAB Türkiye Başkanı Dr. Mahmut Kurşun konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “İnternette hızla değişen teknolojilere uyumlu olarak mevcut vergi mevzuatının da gelişmesi gerekiyordu. Mükellef olmadığı için vergi ödemeyen kişiler/kuruluşlar vergiye tabi olanlar karşısında rekabet avantajı sağlıyor ve devletin gelir kaybına uğramasına yol açıyordu. Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle rekabet ortamının daha sağlıklı olacağına inanıyorum. Dijital reklamcılık yüksek teknoloji kullanımı ve zengin seçenekleriyle çok karmaşık bir ekosistem. Öte yandan araştırmaların da ortaya koyduğu gibi katma değeri yüksek, ekonomik gelişmeve istihdam açısındankritik bir sektör. Bu kapsamda IAB Türkiye olarak uygulamanın doğru şekillenmesi için gerekli desteği vermeye hazırız.”