Skip to main content

Bu ayki kapağında “customonster” ya da “canavar tüketici” dediğimiz kitleyi elen alan Digital Age’in Nisan sayısı çıktı! Brands&Gaming eki de derginizle birlikte sizi bekliyor.

Tarihte ticaretin gelişimi ile birlikte ve hatta insanların eşya ve hizmetleri değiş tokuş etmeye başladıkları yıllarda dahi her dönem hemen her konuda memnuniyetsiz olan ve her şeyden şikâyet eden müşteri tipleri olmuştur. Bir bakıma insanın doğasından da kaynaklı bu tavır bugün bambaşka bir boyuta ulaşmış durumda. Dijital çağda “Tüketici kraldır” anlayışının yüksek dozda streoidlerle ve hormonlarla ulaştığı yeni seviyenin müşteri tipleri, gelirlerinden ve bir firma için yarattıkları maddi değerden bağımsız olarak en yüksek hizmetin ve en cazip teklifin kendi hakları olduğu düşüncesi ile hareket ediyorlar. Bu tüketici grubu, “kullanıcı hatası” kavramını anlamak istemekle kalmıyor, kendilerine koşulsuz şartsız en yüksek değerin verilmesini bekliyor. Beklentileri karşılanmadığında da markalara karşı kılıçlarını kuşanıp, düşmanca bir tavra girebiliyor ve her ortamda kendilerine doğru şekilde davranmayan bu markaları karalayabiliyor. Kolay sinirlenen ve kızgınlıklarını toplum içinde rahatlıkla dışa vuran bu müşterilerin, şikayetlerini dile getirebilecekleri o kadar çok alternatif kanal var ki ellerinde.

Digital Age Nisan sayısı çıktı!

Sosyal ağlar, şikâyet siteleri, forumlar vs derken markalar her an lince hazır kıta bekleyen bir grubun göz hapsinde aslında. Ve kısaca artık canavar müşteriler hayatımızda. “Customonster” ya da “canavar tüketici” dediğimiz kitleyi bu ay kapağımıza taşıdık.

Bu ayın dergide öne çıkan diğer başlıkları ise şöyle; podcast’lerdijital çağda güven, dijital dönüşümle gelen inovasyon, TV pazarındaki dev ekran trendi ve emlak sektöründe dijital dönüşüm.

Keyifli okumalar…

Brands&Gaming eki de Nisan sayısında!