Skip to main content

Gemius Türkiye’nin hazırladığı IAB TR İnternet Ölçümleme Araştırması verileri, eğitim kategorisinden sağlık kategorisine kadar Covid-19’un dijital tüketime etkisini ortaya koyuyor.

Gemius Türkiye’nin hazırladığı IAB TR İnternet Ölçümleme Araştırması verilerine göre Mart ayında Eğitim Bilişim Ağı eba.gov.tr sitesi başta olmak üzere Eğitim kategorisi gerçek ziyaretçi sayılarında yüzde 32’lik bir artış gerçekleşti. Eğitim kategorisi toplam ziyaretçi sayısı 01-08 Mart haftasında 2,7 milyon iken, uzaktan eğitimin başladığı 23 Mart haftası 4,8 milyona, Mart ayının son haftasında ise 3,6 milyona ulaştı.

Eba.gov.tr Mart Ayı Trendi

Kaynak: IAB Türkiye Internet Ölçümleme Araştırması, PC Platformu, Mart 2020

Oyun, haber ve sağlık kategorilerinde son durum

Artış görülen bir diğer kategori ise oyun ve haber kategorileri. Mart ayının ilk haftası haber kategorisi gerçek ziyaretçi sayısı 28,2 milyon iken ilk Covid vakalarının görüldüğü ve evden çalışma döneminin başladığı, okulların kapandığı hafta olan 16 Mart haftası ziyaretçi sayısı 32,5 milyona ulaştı.

Oyun kategorisinde ise Mart ayında ilk hafta 1,4 milyon olan ziyaretçi sayısı yine 16 Mart haftası 2,3 milyona ulaştığı görülüyor. Ayın ilk ve son haftalarını karşılaştırdığımızda oyun kategorisinde yüzde 23’lük bir ziyaretçi artışı gerçekleşti.

Artış görülen bir başka kategori de sağlık kategorisi. Verilere göre, ilk hafta 1,7 milyon olan ziyaretçi sayısı 16 Mart haftası ise 2,5 milyona ulaştı.