Skip to main content

Çin, üstüne yapışıp kalan ucuz işgücü ve kalitesiz ürün algısını Made in China 2025 planıyla değiştirmeyi hedefliyor. Üç aşamalı planla 2049’a kadar ülkeyi teknoloji gücü haline getirmek gündemde.

“Dünyanın fabrikası” olarak bilinen Çin, ucuz ürün ve kalitesiz üretim seviyesiyle de tanınıyor. İşte, Çin bu algıyı Made in China 2025 planı değiştirmek istiyor. Bu planın hedefi, Çin’i imalat merkezinden bir dünya teknoloji gücü haline dönüştürmek. Made in China 2025 kalite ve internet entegrasyonuna odaklanarak çevreci, yenilikçi ve akıllı üretim gerektiren, ilk on yıllık dönemi kapsayan bir eylem planı aslında. Bu planla, Çin devriminin 100. yılı olan 2049’a kadar ülkeyi bir teknoloji gücü haline getirmek için paralel iki plan daha devreye alınacak. Sonuçta Çin ekonomisini düşük katma değerli ve emek yoğun üretimden, yüksek katma değerli ve inovasyona odaklı imalata doğru yönlendirmek hedefleniyor. Burada bazı noktaları daha göz önünde bulundurmak da fayda var: Öncelikle ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı başlattığı ticaret savaşında vergileri yükseltmesinin altında Çin’in en büyük teknoloji ülkesini olmasını engelleme isteğinin de bulunduğu iddia ediliyor.

Orta gelir tuzağından kurtulma hedefi
Diğer bir konu ise Çin’in Made in China 2025’le orta gelir tuzağından kurtulma hedefinin bulunması. Orta gelir tuzağını kısaca  ‘bir ekonominin belirli bir kişi başına gelir seviyesine ulaştıktan sonra ileri gidemeyip aynı seviyede sıkışıp kalması durumu’ şeklinde tanımlamak mümkün. İlk kez Dünya Bankası’nın 2007’de yayımladığı bir makalede açıklanan orta gelir tuzağı gelişmekte olan ülkelerin belli bir gelir seviyesinden sonra daha üst bir gelir seviyesine geçememesi durumunu ifade ediyor. Bunun sonucu olarak tasarruflar düşük düzeyde kalır, verimlilik artışı yaşanmaz ve ülke eskiye oranla ucuz işgücü avantajından faydalanamamaya başlar. Çin açıkladığı planla bu döngüyü değiştirmek istiyor.

Plandaki stratejik reformlar ve ayrıcalıklı sektörler

Mayıs 2015’te açıklanan planla Çin, 2049’a kadar üç aşamalı bir şekilde ülkeyi dünya teknoloji gücü haline getirmek istiyor. Bu plan kapsamında stratejik reformlar ile ayrıcalıklı sektörler belirlenmiş durumda

Made in China 2025 planını Almanya’nın duyurduğu Endüstri 4.0 planının Çin sürümü şeklinde kabul etmek mümkün. Çin’in bu planı Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı tarafından hazırlandı ve Mayıs 2015’te Çin Devlet Konseyi açıkladı. Bu ulusal planın hedefi, Çin’i  dünyanın fabrikası olmaktan çıkarıp bir dünya teknoloji gücü haline dönüştürmek. Bu planı, Çin devriminin 100. yılı olan 2049 yılına kadar başka iki plan daha takip edecek. Bu bağlamda Çin ekonomisinin bu büyük dönüşümü 2049 yılına kadar takip edilecek üç aşamalı bir eylem planından meydana geldiğini görüyoruz. Planın aşamaları şöyle: Çin öncelikle 2025’e kadar dünyanın önemli sanayi ülkelerinden olmak istiyor. 2035’e kadar olan hedef ise ülkenin imalat endüstrisinin dünyadaki gelişmiş üretim merkezleri arasında orta seviyeye ulaşmak şeklinde belirlendi. 2049’daki amaç ise Çin’in dünyanın önde gelen imalat ülkelerinden biri olarak gösterdiği tutumun sağlam bir şekilde tesis edilmesi üzerine kuruldu.

Made in China 2025’teki stratejik reformlar
Çin Devlet Konseyi’nin paylaştığı planda sekiz stratejik reform yer alıyor. Çin, bu reformlarla hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak istiyor. Bu reformlar şöyle: Sistem ve mekanizmalardaki reformları derinleştirmek, adil rekabet ortamında bir piyasa ortamı yaratmak, malî destek politikalarını iyileştirmek, maliye ve vergi politikasına dayalı destekleri güçlendirmek, çok katmanlı personel eğitim sistemlerini mükemmelleştirmek, KOBİ’ler için politikaları iyileştirmek, imalat sanayinde dışa açılmanın artması ve örgütsel uygulama mekanizmalarını geliştirmek. Çin devleti ayrıca plan kapsamında 10 sektöre ayrıcalık tanıyacağını aktardı. Bu sektörler; yeni gelişmiş bilgi teknolojisi, son teknoloji ürünü sayısal kontrol takım tezgâhları ve robotları, havacılık ekipmanları, okyanus mühendisliği ve ileri teknoloji gemiler, modern demiryolu nakliye ekipmanları, enerji tasarrufu ve yeni enerji araçları, elektrik donatımı, yeni malzemeler, biyofarmakoloji ve yüksek performanslı tıbbî cihazlar ile tarım makineleri.