Skip to main content

Yaz aylarının popüler sorusunu Google Trendler’e sorduk. Ayrıntılar haberimizde…

Malûm, yaz aylarının en sıcak günlerini yaşıyoruz. Bu sıcak günlerde kimimiz denize girip serinlerken, kimimiz de içeceklerden medet umuyoruz. Bu içeceklerden biri de çay ve çayın öteden beri insan vücudundaki harareti aldığına inanıyoruz. Bu noktada tıbbî tartışmaları bir yana bırakıp  konunun online aramaya nasıl yansıdığına bakmak istedik. Bunun için ise online aramada öne çıkan eğilimleri bir araya getiren Google Trends verilerine baktık.

Google Trendler’de bir yıllık arama sonuçları

Google Trends’in arama çubuğuna 7 Ağustos saat 11.00’de “Çay, harareti alır mı,” şeklinde sorumuzu yazdık. Google Trends 7-13 Ağustos 2016’dan bu yana olan eğilimleri karşımıza getirdi ve bu tarihte 28 seviyesinde olduğunu cevabını aldık. Bu tarihten sonra düşme eğilimi söz konusu ve 14-20 Ağustos 2016’dan 13-19 Kasım 2016’ya kadar hiçbir arama yapılmadığını görüyoruz. 20-26 Kasım 2016 haftasındaysa 24 seviyesinde bir arama karşımıza çıkıyor ve 15-21 Ocak 2017 haftasına kadar arama yapılmadığı sonucu var.15-21 Ocak haftasında 23’lük bir arama sonucu ortaya çıkıyor. 29 Ocak-4 Şubat haftasında da aynı sonuç mevcut. 5 Şubat’tan 18 Mart’a kadar sıfır seviyesinde arama yapılmamış. 19 Mart-29 Nisan arasındaysa yine 23 seviyesinde arama söz konusu. 14 Mayıs-17 Haziran tarihlerinde 24-25 düzeyinde bir dalgalanma görülüyor ve bu tarihten itibaren sürekli yükselişe şahitlik ediyoruz. Bu yükseliş 25 Haziran-1 Temmuz arasında zirve yapıyor ve 100’e tırmanıyor. 1 Temmuz’dan 22 Temmuz’a kadar düşüş var ve 23-29 Temmuz arasıysa 49’a varan bir yükselişten bahsedebiliriz.

Google Trendler nasıl çalışıyor?

Google Trendler’in nasıl çalıştığını Google Trendler’in sitesindeki verilere dayanarak şu şekilde açıklayabiliriz: Google Trendler, arama verilerini terimler arasındaki karşılaştırmaları kolaylaştıracak şekilde düzenler. Aksi halde, en fazla arama hacmine sahip yerler her zaman en üst sıralarda yer alırdı. Bunu yapmak için her bir veri noktası, göreli popülerliğin karşılaştırılması amacıyla coğrafyanın ve temsil ettiği zaman aralığının toplam arama sayısına bölünür. Sonuçta belirlenen sayılar, 0 ile 100 aralığında ölçeklenir.