Skip to main content

EMC Corporation ve IDC Türkiye işletmelerin dijital dönüşüm ve büyük veri projelerinde ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını, nasıl önlemler alması gerektiğini açıkladı

IDC Türkiye’nin açıkladığı bilgilere göre, Türkiye’deki CIO’ların öncelikleri arasında 3 konu öne çıkıyor; var olan hedeflere ilerleyişin sürdürülmesi, analitik çözümlere daha güçlü penetre olmak, mobil iş zekası çözümlerine geçebilmek.

IDC Türkiye’nin rakamlarına göre, CIO’ların yüzde 55’i dijital dönüşüm konusunda projelerini sürdürüyor. Yüzde 82’si ise dijital dönüşümde CEO’ların desteğinin çok önemli olduğunu vurguluyor. CIO’ların gelecek yatırımlarındaki önceliklerine bakıldığında ise analiz, kurumsal mobilite ve gelişmiş teknoloji ilk üç sırayı alıyor. Bu üçlüyü ise sosyal iş ve büyük veri takip ediyor.

IDC Türkiye Ülke Müdürü Nevin Çizmecioğlu, dijital dönüşümün önündeki en önemli engelleri şu şekilde sıralıyor:

  • Bütçelerin dondurulması ve yükselen kur nedeniyle düşen satın alma gücü,
  • İnovatif yeterlilik ve tamamlayıcı ekosistemin eksikliği,
  • BT ihtiyacı ve tedariki arasındaki dengesizlik
  • Projelerin uygulanmasındaki zorluklar

Yapılan anketlere göre, klasik BT projelerinin başarısızlığa uğrama oranı yüzde 25’ken, büyük veri projelerinin yüzde 44’ü hayata geçmeden iptal ediliyor. Bununla birlikte Fortune 500’de yer alan şirketlerin yüzde 85’inin büyük veri projelerinde başarısız olması bekleniyor.

Mark Sear işletmelerin büyük veri ve veri analitiği projelerinin neden başarılı olamadığını ve neler yapması gerektiğini şu şekilde açıklıyor:

“Başarısızlığın birçok sebebi olabilir. İşletmelerin yaptığı önemli hataların başında çok büyük bir ölçekte, çok kısa sürede değişebilecekleri algısı yatıyor. Oysa şirketlerin bir büyük veri stratejisi yerine büyük veriyi güçlendirecek bir iş stratejisine ihtiyaçları var. İşletmeler bir büyük veri projesiyle tüm her şeyi aynı anda elde etmeye çalışmak yerine işindeki hedefe ulaşmaya odaklanmalı. Ayrıca işletmelerde BT birimleri ile iş hedeflerini gerçekleştirmekle yükümlü kişilerin çok daha koordine çalışmaları gerekiyor. Büyük veri projelerinin başarılı olmasının temelinde bu yatıyor.”