Skip to main content

BTK’nın bu yıl hayata geçirmeyi planladığı hedefleri ele alan 2018 iş planı yayımlandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) 2018 İş Planı yayımlandı. BTK’nın internet sitesinde paylaşılan planda, BTK’nın bu yıl için öngördüğü planlara yer verildi. Planda ulusal ve uluslararası bazda gerçekleştirilecek etkinliklerden son kullanıcılara yönelik çalışmalara, istatistiksel verilerin yayınından hizmet kalitesinin ölçümüne değişen alanlardaki hedefler aktarılıyor.

Plandan dikkat çeken hedeflere örnekler

BTK’nın planında önemli bulduğumuz üç örneği paylaşıyoruz. Bunlardan ilki, Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Yönetmeliği’nin çıkarılması. Bununla Elektronik Haberleşme Kanunu’nun 51’inci maddesindeki hususların netleştirilmesi ve konuya ilişkin ikincil düzenlemenin yapılması amaçlanıyor. Hedefin gerçekleşmesi için Mayıs ayı belirlenmiş.

5G için beyaz kitap planı

İkinci örnek ise artık ülke ve dünya gündeminde önemini artırmaya başlayan 5G. BTK bunun için 5GTR Forum Çalışmaları ve 5G Stratejisi ve Yol Haritası Çalıştayı düzenleyecek. BTK koordinasyonunda 5GTR Forum organizasyon yapısı altında kurulan Çekirdek Ağ, Fiziksel Ağ, Hizmet ve Uygulama ile Standardizasyon Çalışma Grupları tarafından Türkiye 5G Stratejisi ve Yol Haritasını içeren Beyaz Kitap hazırlanması planlanıyor. Kurum ayrıca yapılacak bir çalıştayla Türkiye 5G Stratejisi ve Yol Haritasının ilgili tüm paydaşlara ve kamuoyuna duyurulmasını öngörüyor. Hedefin hayatı geçmesi için 31 Aralık tarihi hedef olarak belirlenmiş.

Çocuklara yönelik bilgi güvenliği kongresi

Üçüncü örnek de Uluslararası Çocuk ve Bilgi Güvenliği Kongresi – Dijital Oyunlar.  2018 yılında düzenlenecek Uluslararası Kongrede geçmiş etkinliklerden edinilen bilgiler çerçevesinde var olan sorunları ve ihtiyaçları dikkate alarak “Dijital Oyunlar” teması ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaların analiz edilmesi planlanıyor. Hedefin hayata geçirilmesi için Nisan ayı hedef olarak belirlendi.

BTK’nın 2018 iş planının tamamına şu linkten ulaşabilirsiniz.