Skip to main content

Resmi Gazete’de yayınlanan yeni kararla birlikte BTK, internet ve telefon iletişimini kesme hakkına sahip oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından elektronik haberleşme sektörü ile ilgili bir yönetmelikte yapılan değişikliğe göre elektronik haberleşme hizmeti sunan şirketlerin faaliyetleri artık BTK tarafından askıya alınabilecek veya faaliyetler kamu tarafından ele alınabilecek. Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, 11 Haziran 2016 Tarihli ve 29739 Sayılı Resmî Gazete ile birlikte yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemede, eski yönetmelikte yer alan hizmet sunumunun engellenmesine ilişkin madde, ‘Hizmet sunumunun engellenmesi ve işletmenin askıya alınması’ olarak değiştirildi. Buna göre BTK; savaş, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu güvenliği ve ulusal savunma için gerekli görüldüğü takdirde, sınırlı veya sınırsız bir süreyle işletmecinin işletme faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını askıya alabilecek.

“Erişim sağlayıcı olan veya telefon hizmeti sunan işletmeci, taraflara ilişkin IP adresi, port aralığı, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, kullanıcı sayısı ve abone kimlik bilgileri ile altyapısı üzerinden gerçekleşen görüşmelere ait trafik bilgilerini iki yıl süreyle; kullanıcı bilgilerini ise ilgili mevzuatta belirtilen zamanaşımı süresi boyunca muhafaza etmekle yükümlüdür. ”

Yeni düzenlemelerle birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun belirtilen maddeler doğrultusunda savaş ve genel seferberlik durumlarında ulusal güvenlik gerekçesiyle internet ve telefon iletişimini durdurma hakkı bulunuyor.