Skip to main content

Tüketici elektroniği perakendecisi, uzun süredir içinde bulunduğu ödeme zorluklarını aşmak için alacaklılarıyla bir araya geldi.

Bir süredir finansal darboğaz içinde bulunan Bimeks, alacaklılarını davet ettiği bir toplantı düzenledi. Bimeks toplantıda alacaklılarına iki maddelik borçlarını tahsil edebilmesine imkân sağlamak amacıyla iki alternatifli bir çözüm paketi sundu.

Bimeks’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) dün paylaştığı çözüm paketinin ayrıntıları şöyle;

“Şirketimiz, bir süredir içinde bulunduğu ticari ve finansal darboğazı aşmak ve normal ticari kapasitesine tekrar dönmek için bir çözüm oluşturmak maksadıyla, ticari alacaklıların, finansal kuruluşların ve tahvil yatırımcılarının davet edildiği bir toplantı düzenlemiştir.

Bu toplantıda Şirketimiz, faaliyetlerinin devam edebilmesine ve bu sayede finansal/ticari tarafların alacaklarını tahsil edebilmesine imkan sağlamak amacıyla iki alternatifli bir çözüm paketi sunmuştur.

1. alternatifte;

Ticari alacaklılar, finansal kuruluşlar ve tahvil yatırımcıları, Şirketten alacaklarını, Şirketin gerçekleştirmeyi planladığı tahsisli sermaye artışına iştirak ederek, nominal bedel üzerinden sermaye payına çevireceklerdir.

Bir diğer ifade ile şirketin ticari ve finansal borçları özsermayeye dönüşecek ve alacaklı firmalar Şirket ortağı olacaklardır.

2. alternatifte;

İlk alternatife teknik veya idari sebeplerle dahil olamayan alacaklılar, alacaklarını, kurulacak bir Özel Maksatlı Şirkete (ÖMŞ) devredeceklerdir. ÖMŞ, 1.alternatifte izah edilen tahsisli sermaye artışına katılacak ve Bimeks hissedarı olacaktır. Bilahare ÖMŞ, sahibi olduğu hisseleri, alacaklarını devreden alacaklılara, prorata olarak rehin verecektir.

Bu çözüm planı ile aşağıdaki sonuçlar hedeflenmektedir:

A. Borçların sermayeye dönüştürülerek bilançonun sürdürülebilir hale gelmesi;

B. Alacakların hukuki baskısından kurtularak şirketin devamlılığının sağlanması;

C. Şirketin sahip olduğu marka, yazılım, e-perakende altyapısı ve mağazalarının hızla iş modeline evrilerek yeniden değer üretir hale gelmesi;

D. Tedarik darboğazının aşılması;

E. Alacaklıların mevcut riskini artırmayacak şekilde alacaklara tekrar tahsil kabiliyeti kazandırmak

F. Çözüme katılacak alacaklıları, 3. taraf risklerine ve hukuki risklere karşı korunaklı hale getirmek

Bu alternatifli çözüm planı ayrıca yazılı olarak ticari alacaklılarla, finansal kuruluşlarla ve tahvil yatırımcılarıyla paylaşılmıştır ve kendilerinden hangi alternatifi tercih ettiklerini yazılı olarak bildirmeleri talep edilmiştir.

Gelen cevaplardan sonra oluşacak duruma göre, Sermaye Piyasası Kuruluna müracaat ve diğer yasal prosedürler planlanacak ve bütün taraflarla birlikte şeffaf bir biçimde kamuoyu ile paylaşılacaktır.”