Skip to main content

Belediyeler işlemlerini e-belediye sistemi üzerinden yürütmeye başlayacak.

Belediyelerin her türlü idarî iş ve işlemin yürütüldüğü e-Belediye bilgi sistemini kullanmaları zorunlu hale getirildi. 7099 sayılı ve 15 Şubat tarihli Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10 Mart tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı bu kanunla e-belediye bilgi sistemini kurmaya, işletmeye, veri saklama, veri iletimi ve veri paylaşımı ile ilgili politikaları tespit etmeye, çalışma usul ve esaslarını belirlemeye ve bu sistem ile ilgili merkezî bir hizmet standardizasyonu oluşturmaya yetkili kılındı. Kanuna eklenen geçici 10. maddeye göre, “Belediyeler, e-Belediye bilgi sisteminin kurulduğuna dair bildirimin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasından itibaren e-Belediye bilgi sistemi ile ilgili çalışmaları bir yıl içinde tamamlar. Benzer sistemi kullanan belediyeler, sistemlerinde bulunan ve e-Belediye bilgi sistemi için gerekli olan verileri e-Belediye bilgi sistemini kullanmaya başladıkları tarihten itibaren bir yıl içinde e-Belediye bilgi sistemine aktarır. İçişleri Bakanı, gerektiğinde bu süreyi bir katına kadar uzatabilir.”

Sistemle sağlanacak faydalar

E-Belediye bilgi sistemiyle elde edilecek bazı faydaları şöyle sıralamak mümkün: Vatandaşlara dönük hizmet süreçleri basitleştirilecek ve standardizasyon sağlanacak, kamu kurumları ve yerel yönetimler arasında anlık veri paylaşımı kurulacak, hizmetler merkezi sistem üzerinden yürütülerek vatandaş işlemlerinin elektronik ortamda elektronik veya mobil imza ile yapılabilmesi sağlanacak. Bununla birlikte, belediyelerin iş süreçlerinin kısaltılması ve daha hızlı hale getirilmesi ile zaman ve emek kayıpları ile mali kayıpların önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca bankalar ile anlık veri transferi sağlanarak vatandaşların vergi ve fatura gibi ödemelerinin çevrimiçi olarak yapabilmesi mümkün olacak. Sistem ile AB mevzuatı ve uyum çalışmaları kapsamında yatırım yapma süreçlerinde yoğunlukla karşılaşılan bürokratik hantallığı gerekli izin ve ruhsat işlemlerinin tek elden yürütülmesini sağlayarak ortadan kaldırılması da hedefleniyor.

E-belediye bilgilendirme sisteminin devreye girmesiyle en az bir milyar 831 milyon TL tasarruf sağlanacağı öngörülüyor.