Skip to main content

iyzico, BDDK tarafından verilen ödeme hizmetleri şirketi lisansını aldı

Türkiye’de ilgili lisans için gereken tüm kriterleri yerine getirip, BDDK’ya ilgili başvuruyu yapan ilk şirketlerden biri olan iyzico, yapılan değerlendirmeler sonrasında “lisanslı ödeme kuruluşu” ünvanını aldı.

6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Kanunu” ödeme altyapısı sunan ve e-ticaret alanında ödeme konusunda aracılık yapan şirketlerin belirli kriterleri yerine getirerek BDDK’dan ilgili lisansı almasını gerekli kılıyordu. Bu kapsamda ilgili lisansı almak için kanunca belirtilen tüm kriterleri yerine getiren iyzico, BDDK’dan verilen son onay ile lisanslı ödeme kuruluşu ünvanını aldı.

Konu hakkında açıklama yapan iyzico CEO’su Barbaros Özbugutu, “Ödeme kuruluşu lisansı almak için tüm şartları yerine getirip ilgili başvuruyu Türkiye’de ilk yapan şirketler arasında yer alıyoruz. Ülkemizde ödeme sistemleri sektörüne öncülük eden ve Ar-Ge’yi stratejisinin temeline alan bir şirket olarak, BDDK’dan aldığımız lisansla birlikte Türkiye’de e-ticaretin daha hızlı gelişmesine daha yoğun bir şekilde katkıda bulunacağız. Ödeme sistemleri konusundaki tecrübeli ve yetkin ekibimizle müşteri portföyümüzü genişletmeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.