POPÜLER

Sebla Kutsal | 02.06.2017 - 14:35

Basılı yayınlar önemini yitirmiyor çünkü…

Dijital çağ baş döndürücü bir hızla yenilikleri hayatımıza kazandırırken, neden hala basılı yayınlardan vazgeçemiyoruz?

Şimdiye dek basılı olarak okuduğumuz neredeyse bütün yazılı içerikler günümüzde dijital platformlarda mevcut, buna kitaplar da dâhil. Öte yandan, araştırmalar basılı yayınları üretmekten de, okumaktan da vazgeçemediğimizi gösteriyor.

Forbes’un ‘Do Readers Really Prefer Their Dusty Old Paperbacks To E-Books?’ (Okurlar Gerçekten de Tozlu Eski Kitaplarını E-Kitaplara Tercih mi Ediyor?) isimli araştırmasına göre, ABD’de internet kullanıcılarının yüzde 46’sı sadece basılı kitap okuduklarını söylüyor.

AllBusiness Networks’ün ‘Print Marketing Is Still Not Dead’ (Basılı Medya ile Pazarlama Henüz Ölmedi) adlı makalesinde yer alan veriler; tüketicilerin yüzde 56’sının basılı medya yoluyla yapılan pazarlamaya diğer mecralarda yer alan reklamlara kıyasla daha çok güvendiğini gösteriyor.

CMO.com (by Adobe) tarafından yayımlanan ‘Digital-First Content Marketing: The Return Of Print!’ (Dijital Öncelikli İçerik Pazarlama: Basılı Yayınların Geri Dönüşü!) raporunda ise; ortalama bir okurun online bir sitede iki dakika geçirmesi umulurken, aynı okurun eline aldığı dergiyle 20-25 dakika vakit geçirdiği bilgisi paylaşılıyor.

Peki ama, dijital çağ baş döndürücü bir hızla yenilikleri hayatımıza kazandırırken, neden hala basılı yayınlardan vazgeçemiyoruz?

Çünkü basılı yayınlarla olan bağımız bir çeşit duygusal ilişki modeli; bize hissettirdiklerinden vazgeçemediğimiz için, hayatımızdan tamamen çıkartamıyoruz. Bu duygusal bağ da, bu mecrada yer alan reklamların hala etkili olmasına olanak veriyor.

Basılı yayınlardan vazgeçemiyoruz çünkü:

*Dergi, gazete gibi yayınları okumak aynı zamanda; koklama, dokunma, görme gibi birden çok duyumuzu aynı anda harekete geçiren bir deneyim. Araştırmalar, markaların üçten fazla duyuya hitap ettiğinde reklamlarının yüzde 70 daha etkili olduğu gösteriyor.

*Basılı yayınlar daha çok duyuya hitap ettiği için daha akılda kalıcı oluyor.

*Basılı yayınlar hızlı tüketilmediklerinden, okurlarını zihinsel açıdan daha çok meşgul ediyor.

*Basılı yayınlar dijitale göre daha kişisel bir deneyim sunuyor.

*Basılı yayınlar dijitaldeki gereksiz gürültüyü bünyesinde barındırmıyor, okuru dikkat dağıtıcı reklamlarla yormuyor.