Skip to main content

Kültür, teknoloji, insan ve ekonomi dörtlüsünde hayat bulan yerel ve küresel gelişmeler, eleştirel ve çoksesli bir bakış açısıyla mercek altında.

Maltepe Üniversitesi tarafından akademi, iş dünyası ve popüler kültürü bir araya getirmek üzere hayata geçirilen Ad Hoc, Ekim sayısıyla bayilerde.

Maskelerde var olmak: güzellik

Ad Hoc, 7. sayısında dünya düşünce tarihindeki felsefecilerden bugünün telaşına konu olan güzellik ve ona giden çetrefilli yolları ele alıyor.

İnsanın bedeni ve ruhunda olduğu gibi doğada, hatta soyut ya da somut sayabileceğimiz onca şeyde güzelliği tartışabiliriz. Güzelliğin kusur ve kusursuzlukla ilgisini de… Bugüne dek oluşturulan güzellik algıları, endüstrilerin güzelliğe bakış açısı, güzelliğin ardındaki cinsiyet yanılgısı ve onunla hep yakın temasta olan çirkinlik bu ayki temanın parçalarını oluşturuyor.

Neler oluyor?

Her ayın iş dünyası ve temel erdemlerine ilişkin başlıkta bu ay, temkinle birlikte andığımız adalet kavramını mercek altına alan Ad Hoc; artan çevre ve iklim sorunları, büyüyen bir sektör haline gelen alternatif et girişimleri, onurlu ölüm ve ötenazi hakları, bireyselleşen sağlık ve kalkınma hedefleri ile ilgili başlıklar da dikkat çekiyor.

Çeşitlilik ahlaki bir duruş olmanın ötesinde her gün değişen pazar dengelerinde hayatta kalmanın kaçınılmaz silahlarından bir. Tüm bu çeşitlilik dahilinde toplumsal cinsiyetler, etnik azınlıklar, farklı siyasi ve dini görüşler, değişen medeni haller gibi pek çok konuyu ekonomik açıdan ele alıyor. Bir diğer yandan yalan haber üretimine el atan yapay zekâ robotların incelendiği yeni sayıda, 21’nci yüzyıla özgü yenilikler ve güncel konular tartışılmaya devam ediyor.

İyiliği ortaya çıkarmanın zamanı geldi

Son zamanlarda güven denilince akla gelen isim Haluk Levent, Ad Hoc’un bu ayki konuğu. İyiliğin ve güzelliğin bir insanı hatta bir toplumu nasıl değiştirebileceğini anlatan Haluk Levent, Ahbap’tan ve ahbaplığın geleceğinden bahsediyor.