Skip to main content

Resmî Gazete’de yayımlanan programda BT ile ilgili planlar da aktarıldı.

2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlandı ve Resmî Gazete’nin 27 Ekim tarihli mükerrer sayısında yayımlandı.  Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2019 yılı hedefleri sıralandı.

Toplam 303 sayfalık belgede,  “Güvenlik”, ” Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme”Eğitim”, “Sosyal Güvenlik” “Sağlık”, “Adalet”, “Temel Hak ve Özgürlükler”, “Sivil Toplum Kuruluşları”, “Aile ve Kadın”, “Sosyal Koruma”, “Kültür ve Sanat”, “İstihdam ve Çalışma Hayatı” ve “Spor” gibi başlıklarda amaç ve hedefler aktarıldı.

Entegre veri merkezinden açık kaynak yazılıma çeşitli projeler

Belgede BT ile ilgili hedef ve amaçlara da yer veriliyor. Bu hedeflerden bazılarını aşağıda paylaşıyoruz:

  • Kamu verisinin ticarî ve ticarî amaçlar dışında katma değer sağlayacak şekilde tekrar kullanılmasını temin etmek için üçüncü taraflarla paylaşılmasına yönelik hukukî altyapı çalışmaları yapılacak
  • Kamu entegre veri merkezinin fizibilite çalışmaları tamamlanacak
  • Millî e-posta projesi hayata geçirilecek
  • Türkiye Ulusal Coğrafî Bilgi Sistemi kurularak akıllı şehirlere geçişin altyapısı hazırlanacak
  • Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımını düzenleyen rehber hazırlanacak
  • Ortak ve toplu alımın yaygınlaştırılmasına yönelik elektronik platform kullanılacak
  • Kamuda açık kaynak kodlu yazılımın yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılacak