Skip to main content

Cisco Görsel Ağ Endeksi 2012 – 2017 yılları arasında global internet veri trafiğinin 13 kat artmasını öngörüyor  Cisco Görsel Ağ Endeksi (VNI) Global Mobil Veri Trafiği Tahmini 2012-2017, raporuna göre…

Cisco Görsel Ağ Endeksi 2012 – 2017 yılları arasında global internet veri trafiğinin 13 kat artmasını öngörüyor 
Cisco Görsel Ağ Endeksi (VNI) Global Mobil Veri Trafiği Tahmini 2012-2017, raporuna göre tüm dünyada mobil veri trafiği önümüzdeki beş sene içinde 13 kat artış gösterecek ve 2017 yılı itibari ile ayda 11,2 eksabayt’a erişecek (yıllık 134 EB). Beklenen bu istikrarlı artışın nedenlerinden birisi ise dünyadaki insan sayısını geçecek olan (2017 dünya nüfus tahmini: 7,6 milyar, kaynak: BM) mobil internet ( kişisel cihazlar ve cihazdan cihaza (M2M) uygulamalar) bağlantısı sayısındaki güçlü artış olarak belirtiliyor. Çalışmada belirtilen yıllık 134 eksabaytlık mobil veri trafiği 2000 yılında oluşturulan tüm sabit ve mobil IP trafiğinden 134 kat daha fazlasına eşit.
2012 – 2017 global mobil veri trafiği öngörüsündeki bileşik yıllık artış oranı (CAGR) yüzde 66 olarak görülüyor. Sadece 2016 – 2017 yılları arasında mobil internete eklenen artan trafik miktarı aylık 3,7 eksabayt. Bu miktar 2012 yılında tüm mobil internetin (ayda 884 petabayt) 4 katına denk geliyor. 

Cisco 2012 – 2017 arasında global mobil veri trafiğinin sabit veri trafiğinin 3 katına eşit olacağını tahmin ediyor. Global mobil veri trafiğindeki artışına neden olan trendler ise şu şekilde sıralanıyor:   
1. Daha fazla mobil kullanıcı: 2017 yılı itibari ile 5,2 milyar mobil kullanıcı olacak.
2. Daha fazla mobil bağlantı: 2017 yılı itibari ile 10 milyardan fazla mobil kullanıma uygun cihaz/bağlantı bulunacak. Bu rakama 1,7 milyar M2M bağlantı dahil. 
3. Daha hızlı mobil bağlantı: 2012 yılından (0,5 Mbps) 2017 yılına (3,9 Mbps)ortalama global ağ hızı 7 kat artacak. 
4. Daha fazla mobil video: 2017 yılı itibari ile mobil video global mobil veri trafiğinin yüzde 66’sına eşit olacak. 

Mobil cihazlar veri trafiğinin yüzde 97’sini oluşturacak 
2017 yılında akıllı telefon, diz üstü bilgisayar ve tabletler global mobil veri trafiğinin yüzde 93’ünü oluşturacak. 
Cihazdan Cihaza (M2M) trafiği (araçlardaki GPS sistemleri, varlık takip sistemleri, medikal uygulamalar vs.) 2017 yılının global mobil veri trafiğinin yüzde 5’ini oluşturacak. 
Standart handset’ler 2017 global mobil veri trafiğinin kalan yüzde 2’sini oluşturacak. 
2017 yılında tüm mobil bağlantılı cihazların/ bağlantıların (4,2 milyar) yüzde 41’I IPv6’ya bağlanabilecek. 
Artan mobil internet talebini karşılamak için hizmet sağlayıcılar gittikçe daha fazla trafiği sabit/Wi-Fi ağlara yüklemenin yolunu arıyorlar. 
2017 itibari ile toplam mobil veri trafiğinin yüzde 46’sı (9,6 eksabayt/ay).

Mobil veri trafiği artışında Ortadoğu ve Afrika lider 
Bölgelere göre bakıldığında mobil veri trafiği artışında en yüksek büyümeyi gösteren bölge yıllık yüzde 77’lik bileşik büyüme oranı ile Orta Doğu ve Afrika. Ortadoğu ve Afrika’yı Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta ve Doğu Avrupa takip ediyor. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Orta ve Doğu Avrupa bölgesi ise 2012 – 2017 yılları arasında yüzde 66 yıllık bileşik büyüme gösterecek.
Mobil veri trafiği üretiminde ise Asya Pasifik en çok mobil veri trafiği yaratan bölge olarak göze çarpıyor. Orta ve Doğu Avrupa bölgesinin 2017 yılı itibari ile ayda 0,8 eksabayt mobil veri trafiği yaratması bekleniyor. Ayrıca: 
Orta ve Doğu Avrupa’da (CEE), 2012 ve 2017 yılları arasında mobil veri trafiğinin 11 kat artması bekleniyor. Bu artış sabit Ip trafiğinin yaklaşık iki katına denk geliyor. 
2017 yılı itibari ile CEE bölgesinde akıllı telefonların toplam mobil trafiğine katkısının yüzde 59 olması bekleniyor. Tabletlerin beklenen katkısı ise yüzde 12. 
Orta ve Doğu Avrupa’da mobil video trafiği 2017 yılına kadar 15 kat artacak. Beklenen bileşik yıllık büyüme yüzde 72. 
2017 yılında bölgenin mobil veri trafiğinin yüzde 64’ü video olacak. 
 
2017 yılında toplam mobil veri trafiğinin yüzde 81’i bulut uygulamaları olacak. 

Her yıl Cisco Görsel Ağ Endeksi mobil veri trafiği gibi internet trendlerinin nabzını tutmalarını sağladığını ifade eden Cisco Türkiye Ülke Müdürü Ümit Cinali, “Cihazların kullanımı çalışma şekillerini de temelinden değiştiriyor. Ancak iyi takip edilmesi gereken başka trendler de var. Örneğin mobil bulut, mobil trafiğin aktarımı ve cihazdan cihaza iletişim gibi. Raporumuza göre 2012 sonunda bile mobil bulut uygulamaları bölgemizdeki toplam mobil veri trafiğinin yüzde 68’ini oluşturmuştu. Bugün mobil veri trafiğinin çoğunluğu son kullanıcı tarafından yaratılırken daha fazla ‘şey’ internete bağlandıkça trafiğin gittikçe artan bir bölümü cihazlar tarafından yaratılacak. (M2M iletişim)” dedi  
Cisco mobil VNI araştırması bağımsız analist öngörüleri ve gerçek dünya mobil veri kullanım çalışmalarına dayanıyor.