Skip to main content

2017’nin ilk yarı Dijital Reklam Yatırımları IAB Türkiye tarafından açıklandı.

IAB Türkiye AdEx-TRilk 6 ay sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2016’nın aynı dönemine oranla yüzde 14,6 oranında artarak 1.063 Milyon TL’ye ulaştı.

IAB Türkiye’nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2017’nin ilk 6 ayında yüzde 13 büyüyerek 618 milyon TL oldu. Display reklamlar kategorisinde en büyük payı 460 milyon TL ile Gösterim ya da Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları aldı. Video reklam yatırımları yüzde 33,7’lik büyümeyle 122,7 milyon TL olarak gerçekleşirken, Native 35 milyon TL’ye ulaştı.

Ücretli Sıralama Yatırımlarını içeren Arama Motoru Reklam Yatırımlarının büyüklüğü 387 milyon TL olurken, İlan Sayfaları Reklam Yatırımları 49,8 milyon TL’ye çıktı. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un etkisine bağlı olarak geçtiğimiz dönemlerde küçülme gözlemlenen E-posta yeniden büyüme trendine geçti ve ilk ayda 2,9 milyon TL oldu. Oyun İçi reklamlar ise 5,8 milyon TL’lik büyüklüğe erişti.


Mobil reklam yatırımları 454,6 milyon TL olurken,160,7 milyon TL’lik büyüklüğe ulaşan Sosyal Medya reklamlarının yüzde 64’ü mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma 2017’nin ilk yarısında da artışını sürdürdü ve büyüklüğü 625,3 milyon TL’ye çıktı.

2016 ilk 6 ay Milyon TL 2017 ilk 6 ay Milyon TL Değişim %
DijitalReklamYatırımToplamı* 927,62 1063,13 14,61
Display ReklamYatırımları 545,98 617,54 13,11
Gösterimya da tıklamabazlı 427,70 459,78 7,50
Video reklamyatırımları 91,78 122,70 33,69
Native 26,51 35,07 32,29
Arama Motoru ReklamYatırımları 329,60 386,99 17,41
Ücretli sıralama yatırımları 329,60 386,99 17,41
İlanSayfalarıReklamYatırımları 44,46 49,81 12,02
Diğerleri 7,58 8,79 15,93
E-posta 2,75 2,99 8,80
In-game advertising 4,83 5,80 20,00
*Yaratıcı işler, mevcut müşterilere yapılan CRM çalışmaları, SEO yatırımları dahil değildir.
SosyalMedyaReklamYatırımları** 126,65 160,74 26,91
Mobil** 285,30 454,59 59,34
Programatik** 164,30 625,29 280,58
**Sosyal Medya, Mobil veProgramatik, Format Bazlı Dijital Reklam Yatırımları içinde
yer aldığından ayrıca toplama eklenmemelidir.