Skip to main content

Reklamcılık alanında 2015 yılı için beş tahmin paylaşıldı

Visual.ly sitesinde 2015 yılı için reklamcılık alanında yapılan tahminlere bir infografik çalışmasında yer verildi. Çoğunlukla ABD’nin baz alındığı bu çalışma, Türkiye için de yol gösterici olabilir.

  • İlk olarak geleneksek medyanın devam eden düşüşü yer alıyor. Reklam sektöründe firmaların ayırdığı bütçeler değişiyor. Bu duruma örnek olarak verilen firmalardan biri de Unilever.

Bu yıl için yapılan tahmin de markaların aynı zamanda birer yayıncı olacağı.

  • İkinci olarak mobil videonun yükselişinden bahsediliyor. Daha küçük ekranlara doğru ekran göçünün yaşanmasıyla, dijital video anlamında dikkate alınan ilk platform mobil olacak.

Bu yıl için yapılan tahmin de mobil ve videonun dünya çapında medyayı tüketirken öncelik verilecek platformlar olacağı.

  • Üçüncü sırada mikro hedefleme ve hiper segmentasyon kullanımı yer alıyor. Her yıl reklamcılara kitleleri hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlayan verilerin her yıl daha fazlası toplanıyor. Bu da pazarlamacılara tercih ve lokasyon odaklı ilgili reklamlarla birlikte niş kitlesini hedeflemede yardımcı oluyor.

Bu yıl için yapılan tahmin de, kitle büyüklüğü azaldıkça hedeflemede kullanılan yolların artacağı.

  • Dördüncü olarak programatik harcamanın genişlemesi yer alıyor. Programatik alanda altyapı çalışmalarının çoğunluğunun sağlanmasıyla 2014 önemli bir yıl oldu. Programatik reklam harcamalarının 2015’ten 2016’ya büyük artış göstermesi bekleniyor. Dijital reklamcılık ile birlikte büyümenin büyük bölümü mobil kanaldan sağlanıyor.

Bu yıl için yapılan tahmin de programatik alanının üzerine gidileceği ve gelişeceği yönünde.

  • Beşinci sırada Facebook Atlas’ın belirişi yer alıyor.

Bu yıl için yapılan tahmin de dijital temas noktaları aracılığıyla tüketicinin yolculuğunun dönüm noktalarını birbirine bağlamanın artık bir problemden uzak olacağı.

İnfografik çalışmasının üzerine tıklayarak; daha yüksek çözünürlüklü versiyonuna ulaşabilirsiniz.

Reklamcılıkta 2015 tahminleri

Kaynak: Visual.ly