SOSYAL MEDYA

DigitalAge | 24.12.2015 - 18:04

YouTube’dan elde edilen kazançlarda vergileme

Malûm, internetten seyredilen video miktarı her yıl bir önceki yıla oranla katlanarak artıyor. Video içeriğin yükselişinin farkında olan firmalar video içeriğe yatırımını artırıyor

Hangi içeriklerin gösterimi üzerinden para kazanılabilir?
Kullanıcının partner programına yükleyeceği videoların fikri mülkiyet haklarına sahip olması gerekmektedir. Müzik, grafik, resim, film, video oyunu, yazılım uygulaması, canlı performans ve akla gelebilecek diğer içerikler kullanıcın kendisi tarafından üretilmiş olmalı ya da gösterim hakları önceden satın alınmış olmalıdır. Yasal olmayan içeriklerin paylaşımı genellikle engellenmektedir.

Para ne zaman ödeniyor?
Ödemeler genellikle önceden belirlenen belli bir tutar aşıldığında kullanıcının banka hesabına EFT gönderilerek yapılmaktadır. Kimi durumlarda ise her bir ayın sonu itibariyle, o ay hak kazanılan tutar gönderilmektedir. İlgili ay içerisinde, önceden belirlenen tutarın altında bir tutara hak kazanıldığında, hiçbir ödeme yapılmadan bakiyenin bir sonraki aya aktarıldığı uygulamalar da mevcuttur.

youtube vergi

YouTube videosu eser mi? Vergi istisnası ne zaman uygulanır?
Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) 18’inci maddesi uyarınca; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekar, bilgisayar programcısı ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının şiir, hikaye roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserlerini gazete, dergi, bilgisayar ve internet ortamı, radyo, televizyon ve videoda yayınlamak veya kitap, CD, disket, resim, heykel ve nota halindeki eserleri ile ihtira beratlarını satmak veya bunlar üzerindeki mevcut haklarını devir ve temlik etmek veya kiralamak suretiyle elde ettikleri hasılat gelir vergisinden müstesnadır.

Eserlerin neşir, temsil, icra ve teşhir gibi suretlerle değerlendirilmesi karşılığında alınan bedel ve ücretler istisnaya dahildir.

GVK 18 kapsamında vergilendirme için, video içeriğin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSK) hükümlerine göre eser niteliği taşıması ve bu durumun İl Kültür Müdürlüğü’nden alınacak bir belge ile tevsik ve ispat edilmesi gerekmektedir.

Video içeriklerin 5846 FSK hükümleri kapsamında eser niteliği taşıması ve bu durumun tevsik ve ispat edilmesi halinde, serbest meslek kazancı istisnasından yararlanılabilecektir. Vergi idaresinin bu yönde özelge bazında yapmış olduğu açıklamalar da mevcuttur.

Stopaj yapmakla yükümlü kişilere video içerik teslimi karşılığında yapılacak ödemeler üzerinden, serbest meslek kazancı istisnasından faydalanılması durumunda yüzde 17, faydalanılmaması durumunda ise yüzde 20 oranında stopaj yapılmaktadır. Ödemeyi yapan kişinin dar mükellef olması, yani yurt dışında mukim bir kişi olması durumunda stopaj da yapılmamakta, elde edilen kazanç tamamen vergiden istisna olmaktadır.

Devamı ileriki sayfada…

1 2 3