Skip to main content

İnternet ile ilgili çeşitli sorunlar yaşanabilir fakat endişeye mahal yok.

Google Chrome ve Firefox’un Y2K benzeri bir krizin müsebbibi olabilecekleri konuşuluyor. Zira her iki uygulama da 100. versiyonlarını yayınlamak için gün sayıyor. 100. versiyonların yayınlanmalarının ardından basit gibi görülen fakat görüldüğünden daha karmaşık olan bir pürüzün internette büyük sorunlara yol açacağı fikri hâkim.

Y2K, 90’lı yılların sonunda ortaya atılan ve gerçekleşmesi muhtemel bir krizin adıydı. Dört haneli tarihleri okumakta başarısız olan bilgisayar sistemlerinin 2000 yılına gelindiğinde çökerek küresel bir kaosa yol açacakları düşüncesi tüm dünyada hâkimdi. Beklenildiği gibi büyük bir kaos yaşanmasa da bazı sorunların yaşanmadığı da söylenemez. Tennessee’de yer alan bir nükleer santralde yaşanan sorunlardan bir video kiralama dükkanında görülen milenyumluk gecikme ücretlerine kadar dünya çapında pek çok sorun yaşanırken, beklenen küresel kaosun ortaya çıkmama sebebi devletler tarafından yapılan ve yıllar süren hazırlıklardı.

Şimdi ise Google Chrome ve Firefox’un internet üzerinde benzeri bir kaosa yol açabileceği söyleniyor. Sunuculara hangi web tarayıcısının kullanıldığını söyleyen “user-agent” adlı kod dizisini okuma görevini icra eden çeşitli web programlarının sadece iki haneli sayıları okuyabildikleri biliniyor. Geçtiğimiz on yılın sonuna doğru web tarayıcıların tek haneli versiyonlardan çift haneli versiyonlara geçişi ile birlikte benzer bir sorun yaşanmış ve bazı web siteleri yüklenme sorunları yaşamışlardı. Bazı web siteleri düzgün bir şekilde yüklenmezken, bazı web siteleri ise hiç yüklenmemişlerdi.

Google ve Firefox bu olasılık karşısında çeşitli önlemler almaya çalışsalar da tüm web sitelerine ulaşmaları mümkün olmadığından dolayı çeşitli sorunların yaşanabileceği söyleniyor. Google, web sitesi sahiplerinin bu süreci pürüzsüz atlatmaları için uygulamaları gereken çeşitli yönergeler paylaştı.

Kaynak: Web browsers are about to face a Y2K-type problem – Digital Trends