Skip to main content

Yapay zekâ her sektör gibi reklamcılar için de heyecan verici gelişmelere gebe.

Bu yıl en çok konuştuğumuz konulardan biri yapay zeka ve farklı sektörler üzerinde yaratacağı etkiler idi. Ancak bu mesele hala insanın adını duyunca dahi bi tuhaf olduğu senaryolar içeriyor. Bana kalırsa birkaç yıl daha bu meseleyi konuşur sonrasında olacaklara sektörce şaşırırız. Ve neyse ki toplumsal hafızamız zayıf; korktuklarımıza yeni yeni alışmaya başlarız. Yapay zeka her sektör gibi reklamcılar için de heyecan verici gelişmelere gebe. Ben de Almanak sayısına özel olarak sektör profesyonellerine sormak istedim: “Reklam sektörünün yakın geleceğinde yapay zekayı nasıl görüyorsunuz?”

İhsan Elgin, Core Strateji Kurucusu

Yapay zekanın reklam endüstrisindeki etkisi 3 başlıkta olacak:  Reklamın üretilmesi, müşteriye ulaştırılması ve müşteriyle etkileşimi

Reklamın üretilmesi tarafında yapay zekanın etkisi reklam türlerine göre değişiklik gösterecektir. Ancak genel çerçeveden baktığımızda,  segment odaklı reklamdan kişisel bazlı reklamcılığa gidilen bu dünyada verimli reklam yönetimi için en büyük araç tabi ki yapay zeka çözümleri olacaktır. Reklam türlerinden içerik odaklı reklamcılığa baktığımızda ise birçok farklı veriden yeni ve anlamlı içerik üretmek yine yapay zekanın ele alacağı bir iş olarak ön plana çıkacaktır. Reklamın ulaştırılması ise yapay zekanın etkisini en çok hissedeceğimiz alan olacak. Hedef kitlenin kişiye indirgendiği bu dönemde, reklam kanalının hedef kitlesi, reklamın saati, gündemin o anki durumuna göre reklam içeriğinin yeniden analiz edilerek cümle, renk, içerik bazında anlık değişikliklerin yapılması sağlanacak ve tüm bu sürecin yapay zeka tarafından yönetilmesi söz konusu olacaktır. Hali hazırda var olan reklamcılık uygulamalarında reklamın müşteriyle etkileşimi herhangi bir şekilde takip edilemiyor, reklamın hedef kitleye doğru şekilde ulaşıp ulaşmadığı bilinemiyor.  Bu tarafta ise müşterinin reklamı gördüğünün konfirme edilmesi, reklamı nerede ve ne zaman gördüğü bilgisi ve buna bağlı olarak ona en yakın tüketim noktasına yönlendirme sağlanması yapay zeka ile mümkün olacaktır. Günümüzde reklamların üretilmesi reklam ve dijital ajanslar tarafından yürütülmekte olup, yapay zeka burada ajanslar için bir araç olacaktır. Reklamın ulaştırılması medya planlama departmanları tarafından yapılırken, devreye girecek yapay zeka, bu alandaki ihtiyacı ortadan kaldıracak ve yapay zeka medya planlama departmanlarının yerini alacaktır. Reklamın müşteriyle etkileşimi noktasında ise hali hazırda bir uygulama olmadığından, yapay zeka yeni bir alan oluşturarak istihdama negatif etki yaratmayacaktır.

Öncü Doğu Gülsoy, Pure Kreatif Direktörü

Bir yapay zekanın, onu üreten insanın hayal gücü kadar yaratıcı olmasını beklerim

Reklam sektöründe her alanın kendine has dinamikleri ve deneyimleri var. Her sektörde olduğu gibi reklam sektörü de her geçen gün kendini değiştiriyor, evrimleşiyor. Yapay zekanın daha fazla hayatımıza girmesi bazı pozisyonların yetkinliklerini de değiştirmesini beraberinde getirmeli. Ekipler veya departmanlar tamamen devre dışı kalmasa da değişecek, ihtiyaç duyulan insan sayısı azalacak; ancak daha yetkin çalışanlara ihtiyaç duyulacak. Yapay zekayı biraz emirlere harfiyen itaat eden, verimli ve çok hızlı çalışan bir ekip arkadaşı gibi düşünebiliriz. İnsanın yani doğal zekanın yaratıcılığını sınırlayan parametreler, kültürel ve toplumsal sınırlamalar, tabular, kişinin içinde yeraldığı toplumsal kurallar , güncel gelişmler ve  bu ekosistemde geçirdiği yaşanmışlıklarla şekillenir. Yaratılan yapay zekanın, bunlardan bağımsız olması, algısı bu tarihsel süreçlerele şekillenmiş insanlara konuşan iletişim sektöründe işlevsiz olacaktır. Yaratıcılık süreçlerinin bundan etkilenmesi için insan kadar organik düşünebilen ve üretebilen bir makinanın, oto ya da sosyo kontrol yazılımı da en az yaratıcılık yazılımı kadar detaylı olması gerekir. Bununla birlikte hedef kitlesinin zaman içinde değişen kaygılarına uyum sağlamasını gerektirecek şekilde tasarlanmalıdır. Yakın zaman için bir yapay zekadan strateji üretmesini, içerik yazmasını, kampanya tasarlamasını beklemek imkansız gibi görünse de gelecekte her alanda üretim yapabileceklerini düşünüyoruz.

Vadi Efe, Altavita Dekatlon Yönetici Ortağı

Teknik alanlarda yapay zeka iş üretebilse de, konu yaratıcılık olunca insan katkısı ve zihni bambaşka

Son birkaç senedir bot’lar müşteri ilişkileri deneyimini geliştiren ve verimlilik yaratan araçlar olarak kurumsal iletişim alanında aktif olarak kullanılmaya başladılar. Tabii günümüz bot’ları basit algoritmalarla ve karar destek mekanizmalarıyla çalışan yazılımlar olmaktan öteye gitmiyor çoğunlukla. ‘Yapay zeka’ ise çok daha karmaşık algoritmalar içeren, öğrenmeye açık, sadece belli bir alanda değil de, bir insanın yorum yapabileceği birçok alanda yorum yapmaya ve aksiyon alma iddiası taşıyan bir kavram. O yüzden daha gidecek çok yolumuz olduğunu düşünüyorum araştırma ve geliştirme konusunda. Bununla birlikte yapay zekanın reklam sektöründeki etkisi ise çok büyük olacağına inananlardanım. Özellikle, kişiselleştirme ve gerçek zamanlı iletişimin önem kazandığı bu çağda, yapay zeka her tüketiciye özel, mikro ölçekte tasarlanmış teklifler sunabilir, kişinin ve coğrafyanın kültür koduna özel bir iletişim yaratabilir, ana dilde, o günün konu başlıklarına özel yaratılmış bir içeriği ya da hizmeti çok hızlı bir şekilde kurgulayıp hayata geçirebilir. Öte yandan çok farklı alanlarda bilgi birikimine sahip olacak bir yapay zeka, yaratıcı üretim sürecini çok hızlandırabilir. Reklamda strateji üretmek, içerik hazırlamak, film üretmek… Bunların hepsi belli doneler ve analitikler üzerinden hazırlanan işler. Fakat tabii ki insan faktörü ve duygu faktörü çok kuvvetli. Ve yaratıcılık deneyim ve yaşanmışlık ile tetikleniyor, kuvvetleniyor. Teknik olarak bu alanlarda yapay zeka iş üretebilse de, insan katkısı ve zihni bambaşka. “

Enes Konuk, Simplifier, FCBRAM

Yapay zekanın endüstrimizdeki yerinin bizim ona ne kadar koridor açacağımıza bağlı olduğuna inanıyorum

Bilgi toplumuna geçiş evresinde aslında yapay zeka ilişkisi çoktan başladı. Hem reklam ajansları, hem de reklamverenler bu ekosistemin ürünlerini bugün değer ve fayda üretmek için kaldıraç olarak kullanmaktalar. Hiç olmadığı kadar gerçek zamanlı olarak tüketiciyi dinlemekten tutalım da, tüketici davranışlarını anlamlandırarak gözlemleyebilecek teknolojik enstrümanlar daha önce de bahsedildiği gibi otonom kaslarıyla kendilerini konuşturmaya başladılar. Yapay olarak hayal edilen zeka “0” ve “1” den uzakta, edilgen bir anatomiyle, hem beslenen, hem de besleyen rolüyle reklam ajanslarında birkaç pozisyonu belki de unvan değişiklikleriyle yeni unvanların da hayatımıza girmesini sağlayacak. Yapay olarak hayal edilen bu zekanın reklam ajanslarına izdüşümü, tüketicinin bu deneyimini bilen ve inisiyatif alan bir role geçişinde ajans dünyasının yaratıcılık sürecine fazlasıyla katkı sağlayacak. Algoritmik iletişim diyebileceğimiz yapay zekanın rol alması öncelikle tüketicinin iletişim kurmaktan imtina ettiği markalar için operasyonel olarak insan olmadan, farklı senaryolarla “merhaba” deme yollarını masada konuşulandan daha efektif diyebilme şansını verecek. Bununla birlikte kantitatif ve kalitatif araştırma verilerini anlık algoritmalar ile karşılaştırarak kampanyaların medya sürecinde de öncü uyarı sistemi olarak karşımıza çıkarak, fikre aşık olmadan süreç odaklı bir iletişime yön verecek.

Güngör Türkömer,  Indie İstanbul Kurucu Ortağı

Sadece robotlardan oluşan bir ajans ile konkura girmek çok ilginç olacak

Yapay zekanın sektörde en hızlı şekilde kendini gösterdiği alan medya sektörü oldu. Programatik reklam hedeflemesini sadece kadın erkek ve yaş kısıtlamasından çıkarıp webi kullanım alışkanlıklarına göre de hedefleme yapabiliyor artık.  Yaratıcı tarafta ise bugünlerde bir çok yurtdışı ajansının da bu tarz projelere dahil olup data odaklı yaratıcı projeler gerçekleştirdiğini görüyoruz. Kullanımı da, ses getiren projelerin sayısı arttıkça artacak gibi gözüküyor.  Önümüzdeki dönemde datanın iç görü ve yaratıcı fikirler ile de çeşitlenerek sektördeki ödüllük işlerin arkasındaki gizli kahraman olacağı açık. AI tarafında hızlı giden entegrasyonlardan bir tanesi de telif hakları tarafı.  Ancak burada unutulmaması gereken,  bu metinler en azından şu an için, bildiğimiz anlamdaki yaratıcı metin yazarlığına destek olmaktan çok,  kısa mesaj ve web dünyasındaki yönlendirme metinlerine olan ihtiyaçları karşılamak için kullanılıyor. Bu nedenle yaratıcı ekiplerin işlerini devralmaktan çok bu tarz teknolojilerin daha çok destek olabilecek pozisyonlarda olabileceğini düşünüyorum. Uzun vadede yapay zekanın ondan beklenen, istenen istenen yaratıcılığı verip veremeyeceğini zaman gösterecek. Bence burada insanın kendine sorması gereken soru  teknolojiden ne kadar destek almak istediği olacaktır.

Murat Toz