Skip to main content

Yapılan araştırmaya göre Y kuşağı TMT sektörünü esnek, eğlenceli ve cazip buluyor

Deloitte tarafından bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ‘Y Kuşağı Araştırması’ Davos’ta, Dünya Ekonomi Forumu’nda açıklandı.

Y Kuşağı’nın günümüzde hangi sektörleri cazip bulduğuna, bu cazibeye sebep olan faktörlere ışık tutan araştırma, 1982 ve sonrasında doğan, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu gelişmiş ve gelişmekte olan 29 ülkede, 7 bin 800 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Y kuşağı araştırmasının Dünya ve Türkiye karşılaştırmasında ortaya çıkan sonuçlar şöyle:

  • Y Kuşağı’nın en çok tercih ettiği sektör Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT): Y kuşağı öncelikli olarak çalışmak istediği sektörü TMT olarak belirtiyor (Global yüzde 46 – Türkiye yüzde 63). Türkiye’de sektör tercihi kadın – erkek arasında farklılık gösteriyor. Kadınların yüzde 58’si TMT’yi tercih ederken, erkeklerin yüzde 67’si TMT diyor. Türkiye’de TMT’nin ardından kadınlar için hizmet ve kamu sektörü geliyor. Erkekler için ise ikinci sırada enerji ve doğal kaynaklar sektörü yer alıyor. Türkiye’de en az rağbet gören sektör ise ulaştırma ve dağıtım…
  • Y Kuşağı en çok büyük ölçekli global şirketlerde çalışmak istiyor: Ancak ilginç nokta gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı gelişmiş ülkelerdeki gençlere kıyasla bunu çok daha fazla tercih ediyor. Aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerde girişimci ruh iki kat daha fazla ön plana çıkıyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki Y kuşağı ya kendi işinin patronu olmak istiyor ya da global köklü firmada liderlik yolunda yürümek istiyor. Türkiye’deki Y kuşağının her iki kişisinden biri, büyük ölçekli, global firmalara talep gösteriyor. Her 4 kişiden biri de kendi işini kurmak istiyor.
  • Y Kuşağına göre; gerçek lider stratejik düşünen, ilham veren, vizyoner ve iletişim becerileri kuvvetli olan kişidir: Türkiye’de ise stratejik düşünmenin yanı sıra kararlılık, demokratik yaklaşım, inovasyon ve hitabet gücü de ön plana çıkıyor.
  • Her iki kişiden biri lider olmak istiyor: Hem globalde (yüzde 53) hem de Türkiye’de (yüzde 55) her iki Y Kuşağından biri lider olmak istiyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki Y Kuşağı (yüzde 65) gelişmiş ülkelerdeki Y Kuşağına (yüzde 33) göre liderlik pozisyonu ile daha çok ilgileniyor.