Skip to main content

Vertiv, kısa bir süre önce yaptığı bir çalışma sonrası gelecek yıl için veri merkezleri trendlerini açıkladı.

COVID-19 salgını ile birlikte dünyanın bir gecede online hale gelmesiyle neredeyse hayatın tüm alanlarında ihtiyaç duyulan veri merkezleri de krizin temel konularından biri olmaya başladı. Salgın döneminde veri merkezi ve bilgi ekosistemi, su, elektrik ve doğalgaz gibi kamu hizmetlerinden sonra dördüncü ana ihtiyaç olarak ortaya çıkıyor. Bu durumun 2021’in yeni veri merkezi trendleri arasında yer alması bekleniyor.

Vertiv Baş Strateji ve Geliştirme Sorumlusu Gary Niederpruem, “Veri merkezleri bir süredir temel hizmet olmaya doğru ilerliyor, ancak pandemi, diğer kamu hizmetlerinde yaygın olan resmi koruyucu önlemlere yönelik ihtiyacı belirginleştirdi. Evden çalışma bunun bir parçası olmasına rağmen, konu sadece bununla ilgili değil. Daha önemlisi, bu durum, uzaktan sağlık hizmetlerine ve sağlığa yönelik artan ihtiyaç, gelişmiş e-ticaret, küresel telekomünikasyon ve kitle iletişim araçları gibi en yaşamsal biçimlerinde dijital ekonomiyi desteklemekle ilgili” şeklinde konuştu.

Sektör küresel kapanmalara uyum sağladıkça ve bunun ötesine geçtikçe, salgın, dijital altyapı için etkili, yeni bir temel oluşturdu. Vertiv uzmanları, bu zemine karşı, 2021’de izlenecek başka yeni trendler belirlediler.

Hızlı dijitalizasyon: COVID-19, yeni evden çalışma modelini destekleyen iş gücü ve BT ekosistemi üzerinde kalıcı bir etkiye sahip olacak. Vertiv uzmanları, BT altyapısına yapılan salgın sebepli yatırımın devam etmesini ve artarak, daha güvenli, güvenilir ve verimli uzaktan çalışma yeteneklerini ortaya çıkaracağını öngörüyor. Uzaktan görünürlük ve yönetim, bu evden çalışma modellerinin başarısı için büyük önem taşıyacak.. Yerinde servis çağrılarına olan ihtiyacı asgariye indiren uzaktan hizmet yetenekleri şimdiden ortaya çıktı ve bu uygulamalar pandemiden sonra da hayatımızda olacak. Krizin erken dönemlerinde atılan ihtiyatlı adımlar, salgın 2021’de sürdükçe hızlanacak ve kuruluşlar bu değişiklikleri geçici bir değişim olarak değil, çalışma ve iş yapma biçimlerimizde kalıcı bir değişiklik olarak kabul edecek. Zamanla, yüz yüze ve uzaktan yapılanlar arasındaki farklar da değişirken, bu değişiklik, sahadaki varlıklarını asgariye indirmek isteyen müşteriler tarafından yönlendirilecek. Bu durum, karar almak için bağlanabilirlik, uzaktan izleme, veri analizi ve hatta yapay zeka gibi teknolojileri önceliklendirecek.

Büyük veri merkezlerinin yetenekleri ufak alanlara ve sınır bilişime taşınacak: Günümüzün sınır bilişim yapıları daha kritik ve daha karmaşık, işlevsel olarak geçmişin yüceltilen BT bölümlerinden ziyade veri merkezinin bir uzantısı olarak işlev görüyor. Bu alanlardaki maliyet ve karmaşıklık, en iyi veri merkezi uygulamalarının hayata geçirilmesini engelledi, ancak bu durum değişiyor. Vertiv uzmanları, bu sınır bilişim tesislerine hiper ölçek ve kurumsal düzeyde yetenekler getirmeye yönelik sürekli bir odaklanma bekliyor. Daha fazla zeka ve kontrol, kullanılabilirlik ve termal yönetime daha fazla vurgu ve sistemler arasında enerji verimliliğine daha fazla dikkat edilmesi de bu duruma dahil olacak.

5G dönüşümünde enerji tüketimi ve verimliliğine odaklanılacak: 5G planlamasının ve lansmanlarının ilk aşamasında, tartışma haklı olarak teknolojinin artan bant genişliği ve azalan gecikme süresi gibi nihai faydalarına ve ortaya çıkaracağı uygulamalara odaklandı. Ancak birçok ülke, 2021’de 5G geçişine başladığında ve ilk benimseyenler genişleme ve ölçeklendirmeye gittikçe, odak noktası, 5G’nin getirdiği önemli enerji tüketim artışlarına ve daha verimli ve etkili dağıtım stratejilerine kayacak. 5G’nin vaadini tam olarak gerçekleştirmek için gerekli olan ağ yoğunlaştırma, kaçınılmaz olarak artan enerji taleplerine katkıda bulunuyor. Gereken tüketimin 4G’den 3,5 kat fazla olduğu tahmin ediliyor. Önümüzdeki yıl, daha verimli ürün ve uygulamaları keşfederek enerji tüketimindeki bu önemli artışı yönetmeye daha fazla odaklanılacak.

Sürdürülebilirlik öne çıkacak: 5G, büyük bir sürdürülebilirlik hikayesinin parçalarından birisi. Veri merkezlerinin yaygınlaşması, özellikle de hiper ölçekli alanda hızlandıkça, bulut ve ortak yerleşim sağlayıcıları, enerji ve su kullanımları için daha fazla incelemeyle karşı karşıya kalıyorlar. Hem ABD’de hem de küresel olarak iklim değişikliği tartışmasının ve siyasi yaklaşımlardaki değişimin güçlenmesi, küresel enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturan veri merkezi endüstrisine çevrilen gözleri artıracaktır. Önümüzdeki sene, veri merkezi ekosisteminde enerji verimliliğine odaklanan bir inovasyon dalgası göreceğiz. Veri merkezi operatörleri için faydalar net: Maliyet azaltma, mevcut ve beklenen düzenlemelere uyum, küresel sürdürülebilirlik hareketinde liderlik pozisyonu elde etmenin getirdiği itibar bunların başında geliyor. Veri merkezi altyapı alanında ve özellikle termal yönetim alanında önemli yenilikleri inceleyebilirsiniz.