Skip to main content

UX Tasarım Stüdyosu SHERPA, kendi geliştirdiği DaaS (Design as a Service) hizmet modeli sayesinde 2017’de satış performansını %51 büyüttü.

Markalar hizmet aldıkları 3. parti firmalara ne kadar finansal kaynak harcayacaklarını ve bunun karşılığında ne alabileceklerini önceden bilmek istiyorlar. Bugün, tüm dünyada, geleneksel kullanımlarının yanı sıra farklı farklı iş alanlarında da tercih edilmeye başlanan “abonelik modelli” hizmet anlayışı, bütçelerini verimli yönetmek isteyen şirketlerin oldukça ilgisini çekmesinin yanı sıra, 3. partiler için de kârlı bir operasyon imkanı sunuyor.

Yakın bir zamanda hizmet sektöründe “çıktı bazlı fiyatlandırmanın” öleceğini dile getiren SHERPA Kurucu Başkanı Yakup Bayrak, “Tasarım işinde abonelik mi olur?” sorusuna DaaS hizmet modelini anlatarak yanıt veriyor; “DaaS, bu soruyu anlamlı kılan bir model. SHERPA’nın insan kaynağı ve yetkinliklerini optimum kalitede sunulabileceği sermayesi ‘zaman’ iken, müşterilerimizin kaynağı finansal yatırımları… Bugün, ‘UX yatırımını nasıl yapmalı, ölçümlemeli ve optimize etmeliyiz?’ sorularını doğru yanıtlayabilecek çalışma modelleri ve iş ortaklarının tercih edildiği bir dönemdeyiz. DaaS, markaların tam da bu ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu yılın başında DaaS’ı lanse ederken çıtayı hem şeffaf duruşumuzu sağlamlaştıran hem de dijital deneyimler üzerine odaklı tasarım stüdyolarının gelişiminin önündeki en büyük problem olan ‘sürekli ve müşteriye göre değişmek zorunda kalınan iş modeli’ sorunsalına, yenilikçi bir çözüm getirmeye çekmiştik. Henüz daha yılı bitirmeden ulaşabildiğimiz %51’lik büyüme oranı ve müşteri memnuniyetlerimizdeki artış bize ne kadar işe yarayan bir model ortaya çıkarttığımızı kanıtladı.”

Peki, nedir bu DaaS?
DaaS, hizmet kalitesi net ve referanslarıyla sabit, çalışma sistemi kolaylıkla anlaşılabilen, fiyatlama mantığı “müşteriye göre” ya da “işin niteliğine” göre değişmeyen bir ‘abonelik kurgusu” demek. Amaç müşterinin, “Şöyle bir işim var. Bunun için nasıl bir bütçe ve ne kadar zaman harcamam gerekir?” sorusunu geçmişte bırakıp, bunun yerine ‘Senin için hangi şartları sağlarsam benim UX Design alanındaki iş ortağım olursun?’ sorusunu dile getirebilmesini sağlamak. Diğer bir deyişle, iş ortaklığını uzun zamandır ilgisiz bıraktığımız ‘güven ilişkisi’ üzerine tesis edebilmek ve UX iş ortağının, hizmet sunacağı firmanın iş hedeflerini sahiplendiği, UX’e yapılacak yatırımın geri dönüş değerini kendi başarı kriteri olarak kabul ettiği yeni bir döneme adım atabilmek.”

Proje bazlı, adam-saat tarifli veya parça başına hizmet fiyatlama modellerinin aksine, SHERPA DaaS, ‘hizmet aboneliği’ni tasarım hizmetleri iş modeliyle harmanlıyor. Markalar, DaaS ile tasarım hizmetine hangi koşullarda, ne kadar süreyle ve ne düzeyde erişebileceğini, aldığı hizmetin nasıl kayıt altında tutularak dönemsel olarak kendisine raporlanacağını bilme şansına sahip oluyor.

DaaS, müşterinin hizmet beklentisine göre düşük, orta veya yoğun eforda çeşitlenebilmekle beraber her sektördeki ve boyuttaki işletmeye göre alternatifler sunabiliyor. ‘Bana acil çözüm oluşturmanız lazım.’ ya da “Bana uzun soluklu yol arkadaşı lazım” da DaaS’ın yanıt verebileceği ihtiyaç formatları arasında yer alıyor.