Skip to main content

Planda stratejiye ilişkin hedefler ve bu hedeflere ulaşılması için yapılması gerekenler ele alınıyor.

2017-2020 yıllarına kapsayan Ulusal Genişbant Stratejisi Eylem Planı 21 Aralık’ta Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda, Bilgi Teknolojileri ve İletişimi (BTK)  ve diğer ilgili paydaşların katkısıyla hazırlanan Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nda belirlenen hedefler şöyle: Ülke genelinde genişbant altyapısının oluşturulması, fiber erişimin sağlanması,  bağlantı kapasitesinin ve hızının geliştirilmesi,  rekabete dayalı ve pazar gereklerine uygun gelişmenin sağlanması ve internet hizmetleri ve uygulamalarının yaygınlaşmasını sağlayarak talebin artırılması.

Plandaki alt eylemlere örnekler

Planda 2017 ile 2020 yılları arasındaki dönemde hem arz yönlü hem de talep yönlü çeşitli eylemlere yer veriliyor. Eylem planının ana felsefesi ise ilgili bütün paydaşların çalışmalara katılımının sağlanarak sürdürülebilir bir ekosistemin oluşturulması şeklinde belirlendi. Planda yer alan alt eylemlere bazı örnekleri şöyle sıralamak mümkün: Sektörde vergi ve malî yükümlülüklerin azaltılması, altyapının kurulumunun kolaylaştırılması, makinelerarası iletişimin yaygınlaştırılması, veri merkezlerinin desteklenmesi, akıllı kent ve ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, 5G Ar-Ge ve standartlarının yürütülmesi ve sektörde yerli ve millî üretimin desteklenmesi.

111 sayfalık planı şu bağlantıdan inceleyebilirsiniz.