Skip to main content

Twitter ile IBM’in iş birliği üç ana alana odaklanıyor

Twitter ve IBM bugün gerçekleştirdikleri duyuru ile işletmelerin ve kuruluşların, müşterilerini, pazarları ve eğilimleri anlamaları konusunda dönüşüm sağlayacak ve tüm iş kararlarını etkileyecek bir oluşuma imza attıklarını açıkladılar.

Örneğin, kurumsal verilerle sosyal verilerin bütünleştirilmesi uzun vadeli eğilimlerin tahmin edilmesiyle yeni ürünlerin geliştirilmesine katkıda bulunacak; ya da hava durumları gibi gerçek zamanlı değişimlere dayalı olarak gerçek zamanlı karar verme süreçlerini iyileştirecek.

Bu ortaklık, Twitter verileriyle, IBM’in bulut tabanlı analitik, müşteri katılımı platformları ve danışmanlık hizmetlerini bir araya getiriyor

Twitter verileri IBM analitik hizmetleriyle bulut ortamında bütünleştirilecek

İş birliği kapsamında IBM, Twitter verilerini sunmayı ve uygulama geliştiricilerin uygulamalara veri hizmetlerini dâhil etmelerini sağlayan bulut tabanlı bir veri arıtma hizmeti sunmayı planlıyor. Bu sayede girişimciler ve yazılım geliştiricileri de IBM’in Watson Developer Cloud ya da IBM Bluemix (hizmet olarak sunulan platform) ile oluşturdukları yeni bulut hizmetleriyle Twitter verilerini bütünleştirebilecek.

Kurumlarda karar almayı kolaylaştıran, veri yoğunluklu yeni beceriler

IBM ve Twitter sektörler ve uzmanlık alanlarında uygulanan kurumsal kararları almaya ve geliştirmeye yardımcı olacak bir dizi kurumsal uygulama geliştirecek. İlk ortak çözüm, Twitter verileriyle IBM ExperienceOne müşteri bağlantısı çözümlerini bütünleştirerek satış, pazarlama ve müşteri hizmetleri uzmanlarının, müşterileri ile olan ilişkilerini daha iyi yönetmelerini ve katılım seviyelerini yükseltmek için algı ve davranışları eşleştirmelerini sağlıyor.

Özel kurumsal danışmanlık

Kurumlara veri yoğun beceriler kazandıran IBM Global Business Services uzmanları, işletme genelinde müşteriler için danışmanlık hizmetlerini geliştirmek amacıyla Twitter verilerine erişebilecek. Bunun yanısıra IBM ve Twitter; bankacılık, tüketim ürünleri, perakende, seyahat ve ulaşım gibi bazı sektörler için benzersiz çözümler geliştirmek için de iş birliği yapacak.