ARAŞTIRMA

Savaş Önemli | 27.06.2017 - 11:00

Türkiye’nin teknoloji yolculuğu : Robotlar ve yapay zeka

Teknoloji kavramına bakış açımız yıllar geçse de değişmiyor. Hala özgün içerik oluşturmaktan uzak, sadece haberleri takip etme ekseninde kalan mesafeli bir duruş ve meraktan daha yoğun endişe şeklinde ilerliyor. Sosyal dinleme çalışmamızın ikinci ayağını bu unsurlardan “robot ve yapay zekâ” oluşturuyor. Gelin birlikte inceleyelim.

Şimdi de paylaşımların ardındaki duygulara bakalım:

grafik

Olumsuz duyguların gerekçesi, insanın yerine geçen robotlar ve Türkiye için toplumsal geri kalmışlık fikirlerinin uyandırdığı karamsarlık. Yapay zekâ ve robotlar konusundaki içeriklerin yüzde 66’sı açık bir duygusal ifade içeriyor.

• Şaşkınlık ve beğeni (yüzde 24) öne çıkıyor.

Bunun dışında tek bir pozitif duygu bulunuyor, o da yerli başarılara değinilen içeriklerin hâkim duygusu “gurur” (yüzde 17). Geçtiğimiz aylarda kendinden en çok söz ettiren yerli başarı da, lise öğrencilerinin kendi yaptıkları robotik kol ile “Kuyu” köpeğin kurtarılmasına yardım etmiş olmaları. Gurur duygusunu içeren paylaşımların büyük bir kısmı da Kuyu köpek ile ilgili.

İçeriklere hakim olan diğer duygular ise genellikle negatif: Karamsarlık (yüzde 21), alaycılık (yüzde 14) ve endişe/korku (yüzde 11) paylaşımlarda öne çıkan diğer duygular.

Şu anki konuşmaların ve duyguların bir adım daha ötesine geçersek…

robot

Bireysel endişelerin ardından insanlığın geleceğine dair korkular geliyor: Robotlar ve yapay zekânın tüm insanlığı köleleştirmesi ve tüm kontrolü ele alması mümkün mü?

Bazı kaynaklara göre 4. sanayi devrimini temsil eden yapay zekâ ve robot teknolojisine sahip olmak, yakın bir gelecekte küresel ölçekte güç sahibi olmak için bir zorunluluk olacak. Bu alanda devlet ve özel sektör tarafından yeterli yatırımın yapılmaması, kaynakların başka alanlara harcanması sıklıkla eleştiriliyor.

Önce hayranlık, sonra endişe

Özetle, gerek konuşulan konular ve gündem, gerekse paylaşılan içeriklerdeki duygular ve konuşma tonu kademeli olarak değişen bir tutuma işaret ediyor.

– Bu teknolojiye hayranlık ilk adım:

o Robotların ve yapay zekânın özellikle hizmet ve sağlık alanındaki başarısı, hayatı kolaylaştırması, gün geçtikçe herkes için daha erişilebilir olması bu beğeninin kaynakları.

o Yalnız, bu noktada robotların giderek daha çok insana benzemesi kanımca sınırda duruyor, hayranlık yarattığı kadar ürkütüyor da.

– Hayranlık uyandıran bu gelişmeler günlük yaşama müdahil faktörlere dönüştükçe endişe başlıyor:

o Farklı sanayi kollarında yakın zamanda robotların çalıştırılacağı, bu sayede daha fazla verimlilik elde edileceği, bazı mesleklerin tamamen ortadan kaybolacağı konuşuluyor.

o Burada aynı zamanda tüm hayatın daha robotik, duygudan ve insanlıktan uzak bir hale geleceği endişesini görüyoruz: Robotlara güven duyulup duyulamayacağı ciddi bir tartışma konusu olarak gündemde.

1 2 3