Skip to main content

Türkiye’nin En Trend YouTuber’ları Araştırması’nda influencer marketing ajansı CreatorDen ilk olarak Türkiye YouTube medya tüketicilerinin ilgi alanı kırılımlarını çalışmanın merkezine aldı 
ve en çok tüketilen alanları eğlence&gaming, güzellik-moda-lifestyle ve yemek ve seyahat olarak kategorize etti.

Influencer marketing en temelde takipçileri ile yakın ve güvene dayalı ilişkileri ile pazarlama dünyasının en etkili unsurlarından biri olarak kabul edilen “ağızdan ağza pazarlamanın” (word of mouth marketing) dijital dünyadaki yansıması sosyal medya fenomenleri (influencer’lar) ve markaları yeni ve dinamik bir iş modelinde bir araya getirir.
Markalar, müşterilerine ulaşmak ister. Sıradan bir insan günde ortalama 600 farklı reklam ve tanıtım çalışması ile karşı karşıya gelmekte. Bu karşılaşmaların yüzde 80’inde marka müşterinin dikkatini çekmekte başarısız oluyor. Bunun sebebi çok basit; çünkü kimse reklam tüketmek istemiyor. Hiçbirimiz reklam izlemek için televizyon izlemiyor, sponsorlu içerik görüntülemek için sosyal medya kullanmıyor, afişlere göz atmak için müzik etkinliklerine gitmiyoruz. Yaşamak istediğimiz tecrübeyi bölen her şeyden uzak durma niyetindeyiz. Bu yüzden günümüz dünyasında müşteri dikkati her zamankinden daha sınırlı bir kaynak.

Influencer marketing ile markalar, müşterilerinin güvendiği, severek takip ettiği kitle öncüleri ile çalışarak müşterilerine en etkili şekilde ulaşabiliyor. Esasında influencer marketing pazarlama dünyası için çok da yeni bir kavram değil. Bu terim kullanılmaya başlanmadan önce de tüketiciler yönlendirilmek ve bilgi alabilmek için konunun uzmanlarını ya da ünlüleri takip ediyordu. Influencer’lara özel olan ise, takipçilerinin tam anlamıyla güvenini kazanmış olmaları, satın alma davranışı etkileyecek ve yönlendirecek güce sahip olmaları. Biliyoruz ki insanlar pazarlamacılara değil, başka insanlara güvenmeyi içgüdüsel olarak tercih ediyor.

Anlatılan hikayelerin bir parçası olmak markalar için önemli
Influencer marketing’i markalar için diğer pazarlama araçlarının önüne geçiren faktörleri ise şöyle sıralayabiliriz: Markalar influencer marketing ile geleneksel reklam vermek yöntemlerinin aksine direkt hedef kitleye hitap eden kampanyalar oluşturma fırsatı yakalıyor. Aslında şu an influencer marketing’in yakaladığı içgörü televizyon ile ilişkimizin geldiği noktanın tam tersi. Influencer marketing ile markalar doğru hedef kitleye çok daha efektif yollarla ulaşabilirken, geleneksel reklam yöntemleri eksenin genişliği nedeniyle çoğu zaman doğru kitleyi doğru yerde yakalayamıyor. Influencer marketing’in sadece popüler moda, spor, eğlence gibi sektörlerde değil; alabalık yetiştiriciliğinden sıcak yoga ya da otomotiv parçalarına kadar çok farklı alanlarda hedef kitleler ile birebir etkileşimde olabilmesi de onu markalar için çok önemli bir pazarlama aracı olarak konumluyor. Ayrıca markaların, influencer’ların içerikleriyle kitlelerine anlattığı hikayelerin bir parçası olması bu reklam formatını diğer reklam formatlarından çok daha etkin hale getiriyor. Bu da markalara alışık olunandan çok daha yüksek yatırım geri dönüşü (ROI) olarak yansıyor. Ayrıca online kullanıcıların yüzde 47’sinin reklam engelleme uygulaması (ad block) kullandığı gerçeği göz önüne alındığında, influencer marketing’in markalar için görünürlüğü arttırarak marka güvenilirliğini ve bağlılılığını arttırdığı açıkça görülebiliyor.

We Are Social verilerine göre Türkiye’de sosyal medya ile televizyonda geçirdiğimiz zamanlar birebir eşitken, internette 3 kat daha fazla zaman geçiriyoruz. Genel nüfus üzerindeki sosyal medya penatrasyonu yüzde 63 iken bunların başında da yüzde 55 ile YouTube geliyor.

Peki daha da önemlisi bu veriler ne demek? Bir süredir gündemde olan yeni mecraların yükselişi ve medyanın büyük değişiminin artık ivmesinin en yüksek olduğu zamanları yaşıyoruz. Medya tüketim alışkanlıkları artık tamamen yeniden oluşuyor. Sanal gerçeklik teknolojisinin de güçlü bir şekilde ilerlediğini düşününce video içeriklerinin gün geçtikçe etkisini arttıracağını ve daha da zenginleşeceğini söylemek mümkün. YouTube bu devrimde yeni düzenin içerik yönünden en zengin merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Markalarla uygun influencer’ları bir araya getirip sürdürülebilir, sonuç odaklı ve efektif işbirlikleri yapmalarını sağlayan CreatorDen, Kendi eşleştirmelerinde ve influencer başarı analizlerinde kullandıkları değerlendirmelere dayanarak en trend influencer’ları üç kategoride buluşturuyor. Güzellik- Moda- Lifestyle, Entertainment & Gaming ve Yemek & Seyahat& Anne-Cocuk.

Youtube tüketim alışkanlıkları
– Türkiye’de YouTube’da en cok izlenen ilgi alanları; eğlence, makyaj, yemek ve oyun olarak öne çıkıyor.
– Türkiye kullanıcıları arasında YouTube’da video izleme sebepleri incelendiğinde; ürün araştırması, eğlence ve yeni bilgiler öğrenme ilk 3’ü oluşturuyor.
– Bir ürün almak isteyen tüketicilerin %63’ü ürünü almadan önce ürünle alakalı bir YouTube videosu seyrediyor (Google Turkiye)
– YouTube’da en cok zaman geçiren yaş grupları 18-24 ve 24-35.
– CreatorDen’in yaptığı Influencer Marketing 2017 araştırmasına göre YouTuber’ların 
ortalama abone sayısı 41K.

Gelin üç ana kategoride Türkiye’nin en trend YouTuber’ları listesinde yer alan isimlere bakalım