Skip to main content

BKM’nin verilerine göre, kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 5’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 31’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 260,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış gösterdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 2021 yılının ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı. BKM’nin verilerine göre, ocak ayı sonunda Türkiye’de 76,5 milyon adet kredi kartı, 140,3 milyon adet banka kartı ve 44 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. 2020 yılının ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9’luk, banka kartı adedinde yüzde 5’lik, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 31’lik artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise 260,8 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında artış gösterdi.

Kart Sayıları (Milyon Adet) Gelişimi

Kart Sayıları (Milyon Adet) 2020 Ocak 2021 Ocak Değişim
Kredi Kartı 70 76,5 %9
Banka Kartı 133,3 140,3 %5
Ön Ödenmeli Kart 33,6 44 %31
Toplam 237 260,8 %10

Ocak ayında 103 milyar TL tutarında kartlı ödeme yapıldı

BKM verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 103 milyar TL oldu. Bu ödemelerin 86,2 milyar TL’si kredi kartları ile yapılırken, 15,6 milyar TL’sinde banka kartları, 1,2 milyar TL’sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Büyüme oranları özelinde incelendiğinde kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 13, banka kartı ile ödemelerde yüzde 28, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 145 olarak gerçekleşti.

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2020 Ocak 2021 Ocak Değişim
Kredi Kartı 76,2 86,2 %13
Banka Kartı 12,2 15,6 %28
Ön Ödenmeli Kart 0,5 1,2 %145
Toplam 88,9 103 %16

Kartlarla yapılan ödemelerde en fazla artış elektronik eşya sektöründe görüldü

Ocak ayında kartlarla yapılan ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçen yılın aynı dönemine göre en fazla büyümenin yüzde 65 artış ve 7,8 milyar TL’lik ödeme ile elektronik eşya sektöründe olduğu görülüyor. Elektronik eşya sektörünü sırasıyla, yüzde 50 artış ve 4,5 milyar TL’lik ödeme ile yapı malzemeleri, yüzde 42 artış ve 31,7 milyar TL’lik ödeme ile market-gıda, yüzde 25 artış ve 1 milyar TL’lik ödeme ile bireysel emeklilik, yüzde 22 artış ve 5,5 milyar TL’lik ödeme ile de kamu-vergi ödemeleri sektörleri takip ediyor.

En Fazla Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Artışı Görülen Sektörler

Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 2020 Ocak 2021 Ocak Değişim
Elektronik Eşya 4,7 7,8 %65
Yapı Malzemeleri 3 4,5 %50
Market-Gıda 22,4 31,7 %42
Bireysel Emeklilik 0,8 1 %25
Kamu-Vergi Ödemeleri 4,5 5,5 %22

Kartlarla yapılan kamu-vergi ödemeleri geçen yıla göre yüzde 22 artarak 5,5 milyar TL oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) ilk taksidinin de ödendiği ocak ayında, bu ödemeleri kapsayan “kamu-vergi ödemeleri” sektöründe kartlı ödeme tutarı 5,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bu değer 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 22’lik bir büyümeye denk gelirken vergi ödemelerinin toplam kredi kartı ödemeleri içindeki payı yüzde 4,9’dan yüzde 5,2’ye yükseldi. Kamu tahsilatlarında kartlı ödemeler yaygınlaşmaya devam ederken, finansal okuryazarlığın artmasıyla beraber bilinçlenen kullanıcılar artık kartlarını vergi gibi zorunlu ödemelerde daha çok kullanıyor.

“Kamu-Vergi Ödemeleri” Sektörü – Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kamu – Vergi Ödemeleri Sektörü 2020 Ocak 2021 Ocak Değişim
Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 4,5 5,5 %22
Toplam Kartlı Ödemeler İçindeki Payı %4,9 %5,2

Kartlarla yapılan her 5 TL vergi ödemesinin 3 TL’si internetten gerçekleşti

Bu dönemde, kamu-vergi ödemelerinde internetten yapılan kartlı ödeme işlem tutarı ise, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artışla 3,2 milyar TL’ye yükseldi. İnternetten yapılan ödemeler kamu-vergi ödemelerinde gerçekleşen kartlı ödeme tutarının yüzde 59’unu oluşturdu, yani kartlarla yapılan her 5 TL vergi ödemesinin 3 TL’si internetten gerçekleşti.

“Kamu-Vergi Ödemeleri” Sektörü – İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kamu – Vergi Ödemeleri Sektörü 2020 Ocak 2021 Ocak Değişim
İnternetten Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2,5 3,2 %29
İnternetten Kartlı Ödemelerin Payı %55 %59