Skip to main content

Son günlerin trend teknolojisi robotik süreç otomasyonu (RSO) dijital dönüşüm adına adımlar atan firmaların öncelikli gündemlerinden olmalı. Bu ay RSO’yu ve dijital dönüşüm konusunda sektörümüzüm diğer gündem maddelerini EY Orta, Doğu, Güneydoğu Avrupa ve Orta Asya (CESA) Gelişmekte Olan Teknolojiler Danışmanlık Hizmetleri Lideri Alper Karaçar ile konuştuk.

Dijital dönüşüm uzun zamandır iş dünyasının en önemli gündemi. Peki, bu konuda son beş-altı yıla baktığımızda ülke olarak iyi bir yol alabildik mi sizce?

İş dünyası için dijitalleşme aslında yeni bir konu değil. Dijitalleşme geçmişten günümüze farklı gelişim alanlarında devam ediyor. Geçtiğimiz beş-altı yılı değerlendirdiğimizde ise dijitalleşmenin yeni bir ivme kazandığını söylemek mümkün. Bu yeni ivmeyi, gelişen teknolojiler kapsamında adlandırdığımız alanlar ve bunların uygulamaları olan robotik süreç otomasyonu, nesnelerin interneti, blockchain, veri analitiği ve yapay zekâ gibi teknolojilerin mümkün kıldığını söylemek mümkün. Bu bağlamda dijitalleşmenin Türkiye’de her geçen gün daha fazla önem kazandığını söyleyebiliriz. Özellikle hem iç piyasa dinamikleri hem de küresel değişimlerden etkilenen firmalar daha etkin ve verimli iş yapmak için dijital dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Dijitalleşme sadece iş dünyasının değil kamunun da en önemli önceliklerinden biri. Bunu gerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yakın zamanda yayınladığı “Türkiye’nin Sanayi Devrimi: Dijital Türkiye Yol Haritası” ve benzeri dokümanlarda gerekse de başta İstanbul olmak üzere birçok yerel yönetimin akıllı şehir olma yolunda attığı adımlarda görebiliyoruz.

Dijital dönüşümde 2019’un en trend konusu robotik süreç otomasyonu olacak gibi duruyor. Öncelikle siz robotik süreç otomasyonunu nasıl tanımlıyorsunuz?
Biz robotik süreç otomasyonunu “kurumsal süreçlerin çevik bir yaklaşım ve robotik mantık doğrultusunda, ilgili sistemlere ‘arayüzler üzerinden’ entegre edilerek otomatikleştirilmesi” olarak tanımlıyoruz. Maliyetlerin ve risklerin azaltılması, çalışan ve müşteri memnuniyetinin artırılması gibi konularda şirketlerin üzerinde oluşan baskı, robotları bu alanlarda çözüm sağlayıcılar olarak ön plana çıkarıyor. Gelecekte ise şirketlerin rekabet gücünü korumak için robotları iş gücünün bir parçası olarak konumlandırması kaçınılmaz.

Türkiye’deki şirketlerin robotik süreç otomasyonuna bakışı nasıl? Bu alanda şu ana dek yatırım yapan ve 2019’da yatırım planlayanlar var mı?
Türkiye’de firmalar robotik süreç otomasyonuna oldukça olumlu bakıyor. Şirketler danışmanlık firmaları ile RSO dönüşüm projeleri gerçekleştirmeye hâlihazırda başladı. Bu projelerden edindiğimiz deneyimle öngörümüz Türkiye’nin önde gelen firmalarının RSO’yu kapsamlı şekilde iş süreçlerine dâhil etmek üzere kaynak ayıracağı yönünde.

Yapay zekâ robot yazılımlarla dönüşecek iş dünyasında sürece hangi aşamada daha etkin bir şekilde dahil olacak?
Şirketler, ufak tefek yapay zekâ denemeleri yapmaya başlamış olsalar da bizim görüşümüz bunun daha kademeli bir geçiş olacağı yönünde. İlk etapta mevcut süreçlerin otomasyonu, akabinde form ve yazı içeren içeriklerin robotlar tarafından okunabilmesi, sonrasında müşteri ile iletişime geçen, chatbot gibi yapıları kullanan robotlar daha yaygın olacak ki bu noktaya bazı şirketler çoktan gelmiş durumdalar. Bundan sonra yapay zekânın daha yoğun kullanılmaya başlandığı, robotların kendi kendine karar verdiği ve nihayetinde de kendi kendine öğrendiği bir dünyaya doğru gideceğiz.

Peki, danışmanlık şirketleri dijital dönüşüme nasıl ayak uyduruyor?
Şirket olarak, robotik süreç otomasyonunu en fazla kullanan şirket olduğumuzu söyleyebiliriz. EY bünyesinde küresel olarak tüm ülkelere hizmet veren 500’e yakın robotumuz bulunuyor. Türkiye’de özellikle İK ve finans süreçlerinde robotlar tercih ediliyor. EY ofislerimiz, nesnelerin internetini en üst seviyede kullanacak şekilde donanımlı akıllı ofisler haline gelmeye başladı ve Türkiye merkezimiz de bu akıllı ofislerden biri. Bu dönüşüm ile bir taraftan farklı ofislerde görev alan çalışanlarımıza aynı iş yeri tecrübesini sağlarken, diğer taraftan da çalışan etkinliği ve verimliliğinin artmasına katkıda bulunuyoruz. Bunlara ek olarak daha az kaynak tüketilmesi de sağlanıyor.

2019’da dijitalleşme adına sektörün gündeminde en fazla neler olacak?
Dijitalleşen firmaların çalışma kültürlerini yeniden nasıl organize edeceklerine dair ihtiyaçlar oluşacağını öngörüyoruz. Bununla birlikte nesnelerin interneti teknolojilerinin hızla gelişmesi ve ucuzlaması ile ilgili olarak şehirlerde akıllı şehir ve üretimde ise Endüstri 4.0 uygulamalarının sektör dinamiklerinin değişmesinde etkili olacağını düşünüyoruz.