Skip to main content

TÜİK, Türkiye’nin internet kullanım haritasını çıkardı. Ayrıntılar haberimizde…

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarını açıkladı. TÜİK’e göre, bilgisayar ve internet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 oldu. Bu oranlar 2016 yılında sırasıyla yüzde 54,9 ve yüzde 61,2 idi.

Cinsiyet dağılımına bakıldığındaysa bilgisayar ve internet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 65,7 ve yüzde 75,1 iken, kadınlarda   yüzde 47,7 ve yüzde 58,7 oldu.

Her on hanenin sekizi internet erişim imkânına sahip
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2017 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 80,7’si evden internete erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2016 yılının aynı ayında yüzde 76,3 idi.Genişbant internet erişim imkânı yüzde 78,3 oldu

Genişbant internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı 2017 yılı Nisan ayında yüzde 78,3 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 40’ı sabit genişbant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile internete erişim sağlarken, yüzde 72,4’ü mobil genişbant bağlantı ile internete erişim gerçekleşti. Genişbant internet erişim imkânına sahip hanelerin oranı önceki yıl yüzde 73,1’di.

Bireylerin yüzde 42,4’ü e-devlet hizmetleri kullandı
Kişisel amaçla kamu kurum/ kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2016 yılı Nisan ayı ile 2017 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 42,4 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2015 Nisan-2016 Mart) bu oran yüzde 36,7’idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait internet sitelerinden bilgi edinme yüzde 37,6 ile ilk sırayı aldı.

Her dört kişiden biri internet üzerinden alışveriş yaptı
İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı yüzde 24,9 oldu. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 20,9’du.

İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin 2016 yılı Nisan ile 2017 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde yüzde 62,3’ü giyim ve spor malzemesi, yüzde 25,3’ü ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya, vb; tüketici elektroniği hariç), yüzde 24,1’i seyahat bileti, araç kiralama vb, yüzde 21,9’u gıda maddeleri ile günlük gereksinimler ve yüzde 19’u elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.) satın aldı.