Skip to main content

TÜİK girişimlerin BT kullanım karnesini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ülkemizdeki girişimlerin BT kullanım alışkanlıklarını araştırdı. Buna göre, ülkemizde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin internete erişim oranı 2018’de yüzde 95,3 oldu. Bu oran, 2017 yılında yüzde 95,9 idi. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre internet erişim oranları ise 10-49 çalışanı olan girişimlerde yüzde 94,7 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 97,8, 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 99,2 oldu. Bilgisayar kullanım oranı 2018 yılında 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimler için yüzde 97 iken 2017 yılında yüzde 97,2 idi.

İnternet sitesine  sahip girişimlerin oranı yüzde 66 oldu

TÜİK, araştırmasında girişimlerin internet sitesine sahiplik oranlarına da yer veriliyor. Buna göre, ülkemizdeki girişimlerin  yüzde 66,1’i 2018 yılında internet sitesine sahip iken, bu oran bir önceki yıl yüzde 72,9 idi. İnternet sitesine sahiplik oranı yüzde 87,8 ile en yüksek 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde iken, bunu yüzde 80 ile 50-249 çalışanı olan girişimler ve yüzde 63,1 ile 10-49 çalışanı olan girişimler takip etti.

Girişimlerin yüzde 94’ü genişbant bağlantı kullandı

TÜİK’in araştırmada yerdiği diğer bir BT alanı da genişbant internet bağlantısı oldu.  Çalışma, girişimlerin yüzde 93,7’sinin 2018’de internete erişimde genişbant bağlantı kullandığını bulguluyor.  Genişbant internet erişimine sahip girişimlerin abone oldukları internet bağlantı hızları dikkate alındığında, yüzde 19’u 10 Mbit/s altında, yüzde 59,9’u 10-99 Mbit/s hız aralığında ve yüzde 19,4’ü ise 100 Mbit/s ve üzeri hızda İnternet kullandı.

Girişimlerin yüzde 10’u online satış yaptı

TÜİK araştırmasında girişimlerin yüzde 9,8’inin 2017 yılında internet  ve mobil uygulamalar üzerinden ve/veya Elektronik Veri Alışverişi (EDI) ile mal/hizmet siparişi aldı/satış yaptığını ortaya koydu. Çalışan sayısı büyüklük gruplarına göre bu oran 250 ve üzeri çalışanı olan girişimlerde yüzde 21,8 iken, 50-249 çalışanı olan girişimlerde yüzde 12,1 ve 10-49 çalışanı olan girişimlerde ise yüzde 9 oldu.

Girişimlerin yüzde 12’si bilişim uzmanı istihdam etti

TÜİK, çalışmasında girişimlerin BT uzmanı istihdamı verilerini de paylaşıyor. 2018 yılı araştırma sonuçlarına göre, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 11,6’sı ana işi bilişim teknolojileri olan ve bilişim sistemleri ve uygulamalarının kurulması, işletilmesi ve geliştirilmesi süreçlerinde görev alan bilişim uzmanı istihdam etti. Bu oran 2017 yılında yüzde 10,8 idi.

Çalışan sayısı 10-49 olan girişimlerin yüzde 8,2’si, 50-249 çalışanı olan girişimlerin yüzde 24,3’ü, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin ise yüzde 57,4’ü bilişim uzmanı istihdam etti.

Öte yandan, girişimlerin yüzde 5,2’si 2017 yılında bilişim uzmanı aldı veya almayı denedi. Bu girişimlerden yüzde 37,9’u bilişim uzmanı alım sürecinde adayların çok az olması, adayın eğitim/öğretim yetersizliği, yüksek ücret talebi, iş tecrübesindeki yetersizlik vb. güçlükler ile karşılaştı. Bu oranlar sırasıyla 2016 yılında yüzde 4,5 ve yüzde 36,9 idi.