Skip to main content

Kısa süre önce açıklanan rakamlar ülkemizde e-kitap satışlarının yükselişe geçtiğini gösteriyor

Önce Türkiye kitap pazarını kısaca inceleyelim: Türkiye Yayıncılar Birliği 2013 Kitap Pazarı Raporu’na göre, ülkemizde kitap pazarının büyüklüğü geçen yılsonu itibariyle 2 milyar 314 milyar dolar olarak belirlendi. Bu büyüklüğün kategorilere dağılımı ise şöyle sıralanıyor: Eğitim (1 milyar 179 milyon dolar), kültür (900 milyon dolar), akademik (85 milyon dolar) ve ithal yayınlar (150 milyon dolar). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise Türkiye’de geçen yıl 42 bin 655 kitap yayımlandığını açıkladı.TÜİK’in verileri 2012’ye oranla yüzde 11,1 arttığını ortaya koyuyor. En yüksek artış, yüzde 537 ile elektronik kitaplarda (DVD, VCD ve CD) gerçekleşti.

2013 yılında yayıncılar tarafından; 42 bin 655 kitap, bin 981 elektronik kitap (DVD, VCD ve CD), 2 bin 299 internet tabanlı e-kitap, 13 kitap kaseti, 21 harita ve 383 diğer materyaller olmak üzere toplam 47 bin 352 materyal için uluslararası standart kitap numarası (ISBN) alındı. Özel sektör tarafından yayımlanan materyaller 2013 yılında, 2012 yılına göre yüzde 13,1 arttı. 2013 yılında yayımlanan materyallerin yüzde 89,6’sı özel sektör, yüzde 7,6’sı kamu ve eğitim kurumları ile yüzde 2,8’i ise sivil toplum kuruluşları tarafından okurun beğenisine sunuldu. E-kitabın, piyasa içindeki toplam büyüklüğü ise 2013 sonu itibariyle binde 7 seviyesinde görülüyor.

Türkiye’de e-kitapların önündeki en büyük sorunlardan biri: Vergi

E-kitaplara uygulanan vergi, yayıncıların en önemli eleştirilerden biriydi. Bu soruna 1 Aralık 2013’te kısmen çözüm getirildi ve e-kitaplara uygulanan KDV oranı yüzde 18’den 8’e düşürüldü. Bu konuda Avrupa’dan bazı örneklere bakarsak, Fransa’da e-kitaplardan yüzde 7, Lüksemburg’ta ise yüzde 3 vergi alındığını görüyoruz. İngiltere’de dikkat çeken nokta, basılı kitaplardan vergi alınmaması. ABD’deki durum ise şu: Ülkedeki eyaletlerin yarısına yaklaşan bölümü e-kitaptan vergi almaya başladı. Hatta, kimi eyaletlerde, cep telefonuna indirilen melodiler de vergilendiriliyor. Örneğin, New Jersey’de 9,99 dolara alınan bir e-kitap için 70 sent vergi ödenirken Utah’ta bu oran 47 sente düşüyor.

E-kitap sektörünün gelişimi için yapılması gerekenler

E-kitap kullanımının artması için öncelikle okuyucuların e-kitap konusunda iyi bilgilendirilmeleri gerekiyor. Kitap basmak için ağaçların kesilmemesi ve lojistiğinin yapılmaması gibi zaman alan maliyet unsurlarının olmadığı ve bilginin bütün topluma hızlı bir şekilde ulaşabileceğini anlatmak gerekiyor. E-kitabın gelişmesinin önündeki bir engel de e-kitap cihazlarının pahalı olması.

“Türkiye’de e-kitapta gidişat nereye?” yazısı Digital Age Kasım 2014 sayısında yer alıyor.