Skip to main content

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü 2017 Yılı Pazar Verileri ve Türkiye E-ticaret Pazar Büyüklüğü 2017 raporlarını bugün gerçekleştirdiği basın toplantısıyla açıkladı.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), 2017 yılı Bilgi ve İletişim Teknoloji Sektörü Pazar Verileri’ni açıkladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış konuşmasını gerçekleştirdiği toplantıda TÜBİSAD Bilgi Merkezi Komisyonu Başkanı Levent Kızıltan ve proje danışmanı Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu çalışma hakkında açıklamalarda bulundu.

“BİTS alanında hak ettiğimiz yerden oldukça gerideyiz”
TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektör Verileri çalışmasının her yıl daha önemli hale geldiğini belirterek sektör hakkındaki değerlendirmelerini paylaştı. 2017 yılında bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyümesini sürdürdüğünü belirten Karaca, şöyle devam etti: “Her yıl çift haneli büyüme gerçekleştiren Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü, 2017 yılında da büyüme trendini geliştirerek devam ettirdi. Bilişim sektörü için belirlenen 2023 hedefine ulaşmak için, 2017’de kaydedilen büyümenin yaklaşık 2 katı hızda bir yıllık ortalama büyüme hızını yakalamalıyız. Türkiye geçtiğimiz 5 yılda Dijital ekonomiye dönüşüm konusunda önemli adımlar attı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörleri (BİTS) altyapısını geliştirdi ve şirketler kesiminde BİT kullanımında belli bir mesafe alındı. Ancak Türkiye’nin bu alanda kat ettiği mesafeyi, diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda hak ettiğimiz yerden oldukça geride olduğunu üzülerek tespit ettik. Türkiye’de BİTS’in toplam özel sektör katma değeri, istihdamı ve yatırımları içerisindeki payı OECD ülkelerinin oldukça altında seyretmeye devam ediyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı artarken, üretim kapasitemiz düşük kalıyor.”

2017 Bilgi ve İletişim Sektörü pazar büyüklüğü

Yedincisi tamamlanan Bilgi Merkezi projesinin bu sene de bir parçası olmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Deloitte Türkiye’nin Ortağı Tolga Yaveroğlu’nun sunumuyla paylaşılan verilere göre, Türkiye bilişim sektörünün 2017 yılında büyüklükleri şu şekilde sıralandı:

*Bilgi ve İletişim Teknolojileri toplam sektör büyüklüğü Türk Lirası bazında yüzde  18,2’lik büyüme ile 2017 yılında 116,9 milyar TL’lik hacme ulaştı. Sektörün 2012 yılından bu yana büyümesi yıllık ortalama yüzde 15 olarak gerçekleşti ve bu süre boyunca sektör iki katı boyuta ulaştı.

*Toplam sektör büyüklüğünü oluşturan iki ana unsurdan birisi olan  bilgi teknolojileri Türk Lirası bazında yüzde 18,9’luk büyüme ile 41,3 milyar TL’ye, İletişim Teknolojileri ise yüzde 17,8’lik büyüme ile 75,6  milyar TL’ye ulaştı.

2017 yılında 41,3 milyar TL’lik büyüklüğe ulaşan Bilgi Teknolojileri sektörünün alt kategorilerindeki büyüklüklerse şöyle oldu:

Bilgi Teknolojileri donanım:  16,0 milyar TL

Bilgi Teknolojileri yazılım: 18,8 milyar TL

Bilgi Teknolojileri hizmet:  6,4 milyar TL

*Bilgi Teknolojileri kategorisinde, bir önceki yıla göre en yüksek büyüme yüzde 29,1 ile hizmet kategorisinde gerçekleşti. Hizmet sektöründeki büyümeyi yüzde 20,5 ile yazılım, yüzde 13,8 ile donanım sektörleri takip etti.

İletişim Teknolojileri sektörü 2017 yılında 75,6 milyar TL büyüklüğe sahip oldu. Alt kategorilerin dağılımı ise şöyle oldu:

İletişim Teknolojileri donanım:  24,5 milyar TL

İletişim Teknolojileri elektronik haberleşme:  51,1 milyar TL

İhracat 1,3 milyar dolar

Sektörün, toplam ihracat rakamı ise ABD doları bazında bir önceki yıla  göre yüzde 10,6 artarak 1,3 milyar dolara  ulaştı. Toplam ihracatın 898 milyon dolarlık kısmı yazılımdan geldi. Yazılım ihracatı geçen yıla oranla dolar bazında yüzde 13 büyüdü. Özellikle kurdaki artış ve ihracat odaklı politikaların da desteği ile sektörün ihracatı son 3 yılda dolar bazında iki katına çıktı. Rapora göre, en fazla ihracat yüzde 63 ile Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapıldı.

İstihdam ve teknokentler

2017 yılında sektörün toplam istİhdamı 128 bin kişiye çıktı. Toplam istihdamda (karşılaştırılabilir büyüme olarak) yüzde 5’lik bir artış kaydedildi. Sektörün toplam istihdamının yüzde 69’u Bilgi Teknolojileri kategorisinde bulunuyor. Teknokentlerde büyüme sürdü, 2017 yılında teknokentlerde yaratılan ciro bir önceki yıla göre yüzde 36,6 oranında artarak 15,8 milyar TL’ye ulaştı. Bu verilerile teknokentlerde toplam sektör hacminin yüzde 14’ü oluşturuldu.

E-ticaret hacmi yüzde 37 büyüyerek 42,2 milyar TL’ye ulaştı

TÜBİSAD gerçekleştirdiği toplantının ikinci kısmında ‘Türkiye e-Ticaret Pazar Büyüklüğü 2017’ raporundaki veriler, TÜBİSAD e-Ticaret Komisyonu Başkanı Burak Ertaş tarafından açıklandı. Rapora göre Türkiye’de e-Ticaret sektörü 2017 yılında yüzde 37 oranında artış göstererek 42,2 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı.

TÜBİSAD Türkiye’de E-Ticaret Pazar Tanımlama ve 2017 Pazar Büyüklüğü Raporu Sonuçları

*Toplam Pazar: 42,2 milyar TL (yüzde 37 yıllık büyüme)

*Alt kırılımlar:

Tatil-Seyahat: 14,8 milyar TL  (yüzde 47 yıllık büyüme)

Sadece Online Perakende: 14,7 milyar TL  (yüzde 31 yıllık büyüme)

Çok Kanallı online Perakende: 8,2 milyar TL  ( yıllık yüzde 32 büyüme)

Online Bahis : 4,4 milyar TL (yüzde 39 yıllık büyüme)

*Sadece online perakende:

Online Pazaryeri: 7,1 milyar TL (yüzde 35 yıllık büyüme)

Online- Çok Kategorili: 3,5 milyar TL (yüzde 33 yıllık büyüme)

Online – Özel Alışveriş: 3,2 Milyar TL (yüzde 23 yıllık büyüme)

Online – Dikey: 1,0 Milyar TL (yüzde 18 yıllık büyüme)

*Çok kanallı online perakende:

Çok Kanallı – Elektronik: 3,0 Milyar TL (yüzde 25 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Giyim & Ayakkabı: 1,7 Milyar TL (yüzde 43 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Ev & Dekorasyon: 0,9 Milyar TL (yüzde 35 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Eğlence & Kültür: 0,4 Milyar TL (yüzde 23 yıllık büyüme)

Çok Kanallı – Diğer: 2,2 milyar TL  (yüzde 36 yıllık büyüme)

*e-Ticaretin toplam perakende içindeki payı (Toplam Perakende pazarında online işlemlerin oranı) :

Türkiye: yüzde 4,1

Gelişmiş Ülkeler Ortalaması: yüzde 9,8

Gelişmekte Olan Ülkeler Ortalaması: yüzde 4,8