Skip to main content

Türkiye’deki KOBİ’ler kurumsal kredi kartından nasıl faydalanacağını Avrupalı’dan daha iyi biliyor

American Express faaliyet gösterdiği İngiltere, İtalya, Almanya, İsrail ve Türkiye pazarlarında her yıl KOBİ’ler özelinde yürüttüğü Small Business Barometers araştırmasının 2013 verilerini açıkladı. Araştırma, bu yıl toplam bin 250 KOBİ sahibi ve yöneticisiyle gerçekleştirildi. Kredi kartı konusunda birçok soruya da yer verilen araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye’deki KOBİ’ler kurumsal kredi kartından nasıl faydalanacağını Avrupalı’dan daha iyi biliyor. KOBİ’lerin yüzde 95,6’sı kart kullanımı esnasında ödül puan ve mil kazanırken; yüzde 64,61’i şirket kredi kartlarının nakit akışı yönetiminde çok faydalı olduğunu belirtiyor

KOBİ’ler kredi kartı ayrıcalıklarını seviyor

Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 47,74’ü, kredi kartının tedarikçiyle yaptıkları ödeme koşulları pazarlığında ayrıcalık sağladığına değiniyor. Yüzde 34,98’i ise kredi kartı kullanımının kredibilitelerine olumlu yansıdığını vurguluyor. KOBİ’lerin yüzde 37,04’ü, şirket kredi kartı kullanımının, temel sorunları arasında yer alan kişisel ve şirket harcamalarını birbirinden ayırma konusuna çözüm getirdiğini söylüyor. Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 42,39’u, kredi kartından kazandıkları ödülleri düzenli olarak kullanırken; sadece yüzde 8,23’ü ödül sunmayan kredi kartını tercih ediyor. Yüzde 34,16’lık kesim ise düzenli olmasa da ödüllerden faydalanıyor.

KOBİ’ler taksitlendirmeyi tercih ediyor

Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 11,2’si ayrı 2 kart kullanmaktansa, bireysel kredi kartlarını iş harcamaları için kullanmayı daha elverişli ve kolay buluyor. Taksitlendirme işlevi ise katılımcıların yüzde 26,4’ü için kredi kartı kullanımını tercih etmelerinin birinci sebebi olarak görünüyor. Şirketlerin yüzde 16,4’ü ayda en az 1 kez, işyerine hammadde ve malzeme alımında bireysel kredi kartını kullanıyor. Katılanların yüzde 26’sı ise bireysel kartını bu iş için asla kullanmadığını belirtiyor. KOBİ’lerin yüzde 22’si şirket kartını ayda en az 1 kez hammadde ve malzeme alımında kullanırken, şirket kredi kartını asla kullanmama oranı yüzde 19,6’da seyrediyor.

Şirketlerin yüzde 36’sı hammadde ve malzeme alımında asla çeke başvurmazken, yüzde 19,6’sı ayda en az 1 kez çekle ödeme yaptığını belirtiyor. Aylık ödemelerinde banka transferiyle nakit ödemeyi tercih edenler, yüzde 23,6’lık oranla piyasada başı çekiyor.

‘Türk KOBİ’ler kredi kartını Avrupalı KOBİ’lerden daha iyi kullanıyor’ yazısı Digital Age Mayıs 2014 sayısının ‘Akıllı KOBİ’lerin Dijital İş Rehberi’ ekinde yer alıyor.