Skip to main content

Etkinlikler tüm yıl yapılan çalışmaları taçlandıran ve türüne göre ekosisteme de büyük katkıları olan çalışmalar bütünüdür. Büyük bir sorumluluk ve ciddi bir planlama ister. Organizasyon ayağında yaptığınız tek bir hata bile emeklerinizin boş gitmesine sebep olabilir

Etkinlik pazarlaması marka ile tüketici arasında iletişimi güçlendirirken, deneyime dayalı etkileşimin gücünü gözler önüne serer. Bir yandan marka değerini yükseltirken, diğer yandan hedef kitleye farklı bir deneyim yaşatarak kalıcı anılar ve duygusal bağ oluşturur. Bu yazımda etkinlik pazarlamasını genel olarak ele alırken, etkinlik pazarlamasındaki dijital trendleri aktaracak, etkili ve akılda kalıcı bir etkinliğin olmazsa olmazlarından bahsedeceğim.

Yıllardır etkinlikleri takip eden ve etkinlik notlarını paylaşan bir emektar olarak, hem bir katılımcı gözüyle hem de profesyonel bakış açısıyla önerilerimi de sizlerle paylaşacağım.

Etkinlik pazarlamasının başlıca avantajları:

 • Markanızı görünür kılar.
 • Bilinirliğinizi ve görünürlüğünüzü artırır.
 • Marka bağlılığını pekiştirir.
 • Satın alma kararını hızlandırır.
 • Deneyimsel pazarlama olanağı yaratır.
 • Hedef kitlenizle yüz yüze iletişim kurma fırsatı sunar.

Etkinlik pazarlama türleri:

Etkinlikler, bölgesel, ulusal, uluslar arası ve global olarak coğrafya bazlı sınıflandırılabilir. Ülkemizde genellikle aşağıdaki türde etkinlikler düzenleniyor.

 • Marka iletişimi etkinlikleri
 • Basın toplantıları
 • Sosyal sorumluluk içeren etkinlikler
 • Lansman etkinlikleri
 • Üniversite etkinlikleri
 • Kongre etkinlikleri
 • Sportif etkinlikler
 • Kurumsal veya genel eğitim etkinlikleri
 • Bayi toplantıları ve ona bağlı organizasyonlar
 • Özel davet, gala ve konser etkinlikleri.

Etkinlik pazarlamasını etkileyen faktörler:

Etkinliğinizin başarısını etkileyen pek çok faktör var. Bunların başlıcaları şöyle:

 • Etkinliğinizin hedef kitlenizle uyumu
 • Etkinliğinizin ürününüz veya markanızla uyumu
 • Etkinliğinizin yeri
 • Etkinliğinizin şekli
 • Etkinliğinizin zamanı ve süresi
 • Tanıtım ağı yapılandırması
 • Güncel teknoloji desteği
 • Süreç yönetimi
 • Kaynak
 • Katılımcılar
 • Konuşmacılar
 • Davetliler
 • Sponsorlar

Tüm bu faktörleri etkileyen, etkinliğinizin daha fazla ses getirmesini sağlayacak itici güç ise teknoloji desteği ile harmanlanmış dijital trendler.

Etkinlik pazarlamasında dijital trendler

Teknoloji desteği katılımcılara etkinlikler konusunda hemen hemen sınırsız seçenekler sunmaya hazırlanıyor. Etkinlik sınırlarının ortadan kalkacağı, mekândan bağımsız katılımın sağlanabileceği, konuşmacılar kadar katılımcıların katkısının da artacağı günler uzak değil.

Hikâye anlatımı

Etkinliğinizin hikâyesi insanlarla duygusal düzeyde de bağlantı kurmanızı ve bağlı kalmanızı sağlar. Teknolojik gelişmeler çalışmalarımıza ilgi çekicilik ve hız kazandırsa bile, markalar müşterileriyle paylaşacakları bir deneyim yaratma alanına ihtiyaç duyuyorlar. Müşteriler artık salt markaların hikâyelerini dinlemek yerine o hikâyenin bir parçası olmayı istiyor. Bu sebeple hikâyenizi tüm detaylarla kurgularken, katkısı olabilecek her katılımcıyı kendi hikâyenize dâhil etmelisiniz.

Influencer’lar

2015 yılı sonlarında konuşmaya başladığımız Influencer Marketing, 2016 yılı sonlarına doğru yükselişe geçti ve son zamanlarda en çok konuştuğumuz içerik pazarlaması trendlerinden biri haline geldi. Günümüzde birçok işletme, influencer olarak tanımlanan, erişimi yüksek ve topluluklar üzerinde etki sahibi kişilerle bağlantı kurmak için çabalıyor.

Etkinliklerinizi pazarlamak için hedef kitleniz üzerinde nüfuz sahibi bireylerin kullanılması da büyük önem taşıyor. İnsanların insanlardan daha fazla etkilendiği şu dönemde, doğru influencer’ları seçip etkinlik planlarınıza dâhil ettiğinizde hikâyeniz de zenginleşiyor. Burada önemli olan etkinliğinizle ilişkilendirebildiğiniz bu kişilerin alanınıza hâkim olması ile ilgilidir. Çünkü influencer’lar tam olarak kontrol edemediğiniz ve özgürlükler tanıdığınız bir alan oluşturur. Mikro etki sahibi herhangi biri, ROI’nızı olumlu etkileyer, öte yandan ilgisiz bir paylaşımla rüzgârı tersine de döndürebilir. Önümüzdeki deönemde de influencer’ların etkisi katlanarak artacak gibi görünüyor.

Video içerikler ve canlı yayın

Video içeriklere ve canlı yayınlara ilgi büyüyor. Etkinliklerin her aşamasında bu görsel ögelere bolca rastlıyoruz. Bu trend teknolojinin desteği ile ileride bir üst aşamaya taşınacak gibi görünüyor.

4K kameralarla donanmış drone’lar sayesinde canlı etkinlik yayınlarına bolca rastlayabiliriz. Drone streaming, Facebook Live, Instagram Live, YouTube Live, Twitch gibi canlı yayın akışı sağlayan platformların kullanımına önümüzdeki dönemde daha sık rastlanacak. Bu platformlar 360 derecelik bir akışın sağlamasına ve tam bir deneyim yaşanmasına olanak tanıyor.

Etkinliklerin en büyük özelliği, katılımcıların o havayı solumak için orada olması gerektiği yönündedir. Teknolojinin desteği ile etkinlikler sınır tanımıyor. Etkinlikten canlı yayınlar zaten bildik bir yöntem, gelecekte bizi tam bir sanal gerçeklik (VR) deneyimi yaşatacak etkinlikler bekleniyor. Artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal VR sayesinde, katılımcılar fiziksel olarak orada olduklarını hissederek, mekânlar veya sahneler içerisinde gezinebilir. Bu iki teknoloji, önümüzdeki birkaç yıl içinde ana akım haline gelecek ve gelecekteki etkinliklerin vazgeçilmezi olacak.

Sanal toplantılar

Sanal toplantılar, etkinliklere uzaktan katılımları mümkün kılmaya hazırlanıyor. Bu tür toplantılar günümüzde yapılıyor ancak henüz kullanımı yaygın değil. Microsoft HoloLens gibi gerçek zamanlı teknolojilerin gücü ile etkinliklerin sınırları genişletilerek, farklı deneyim alanları sunulabilir. Facebook bu tür yeniliklerin öncüsü durumda. Pek yakında hologram türü teknolojiler ile evinizin salonundan veya ofisinizden etkinliğin bir bölümünü oluşturan sanal toplantılara katılarak konuşmacıya sorularınızı iletebilirsiniz.

Sanal Asistanlar

Yapay zekânın farkındalığı ve kullanımını arttı. Apple’ın Siri, Microsoft’un Cortana ve Amazon Alexa, insanların her gün kullanabileceği AI asistanlarından sadece üçü. Yapay zekâ, kişiselleştirme konusunda olaylara ek bir destek sağlamak için kullanılabiliyor. Pek yakında bu sanal asistanlar dijital etkinlik asistanınıza dönüşebilir. İlgi alanlarınızı bilen ve etkinliğin tüm aşamalarına hâkim sanal asistanınız, etkinlikten en efektif şekilde faydalanmanızı sağlayacak ajandayı oluşturup – tüm süreçler konusunda sizi yönlendirebilir.

Kişiselleştirilebilir deneyim alanları

Etkinliklerin en renkli alanlarından biri de fuaye bölümüdür ve her katılımcı kendisini özel hissetmek ister. Katılımcılara yeni deneyimler yaşatan ve anlık etkileşim yaratan bu alanlar, teknolojinin desteği ile her geçen yıl daha bir üst düzeye taşınıyor. Katılımcının ihtiyaçlarını ve beklentilerini de dikkate alan bu kişiselleştirilmiş deneyim alanları, daha verimli programların oluşturulmasında ve ilişki halinde kalınmasına katkı sağlayacaktır.

Gerçek zamanlı veri akışı ve niş etkinlikler

Niş kitlelere ulaşmak kolay değil ve etkinlikler bu konuda büyük katkı sağlıyor. Etkinliklerde büyük bir miktarda veriyi, gerçek zamanlı olarak toplayabilirsiniz. Kameralar, sensörler, ek uygulamalar ve daha da fazlası bu amaca hizmet eder. Bu sayede katılımcılar, daha iyi segmente ediliyor, niş kitleleri kolayca keşfetmek kolaylaşıyor. Üstelik sosyal mecralar üzerinden gerçek zamanlı veri akışını etkinlik alanı sınırlarının dışına taşıyabilirsiniz. Facebook, henüz takip etmediğiniz kişi ve sayfalardan gelen gönderiler için ikincil haber kaynağını test etmeye başladı. Etkinlik konunuzla ilgili olarak özelleştirilmiş popüler makaleleri, videoları, fotoğrafları, global ve yerel haberleri Google haricinde bir kaynaktan da görebileceksiniz. Bu kaynak insanların henüz etkileşime geçme şansı bulamadığı etkinliğinizle ilgili yeni içeriğinizi keşfetmelerine fırsat tanıyacak, niş kitlenizi daha da büyütmenize olanak sağlayacaktır.

Katılımcı desteği

Konuşmacının ağırlıklı olduğu, dinleyip – notlar aldığımız etkinlikler kademeli olarak geriliyor. Katılımcılar, ekran görüntülerini dikte eden konuşmacıya odaklanmak yerine kendi fikirlerini de kararak bu oturumlara dâhil olmak istiyor. Günümüz etkinliklerinde katılımcı desteği özellikle Twitter üzerinden hissediliyor. Doğru yönlendirilen ve paylaşmaya hevesli katılımcılar etkinlikleri kolayca TT listesine taşıyor. Bu etkiyi, etkinliğe katılan konuşmacılarla yaratmanız mümkün değil. Katılımcı desteği etkinliklerin can damarı. Katılımcıların davranış biçimleri değişti, dahil olmak, yönlendirmek ve iz bırakmak istiyorlar.

Bazen katılımcı tarafından sorulan bir sorunun temel ihtiyaca cevap verdiğini ve oturumun gündemini değiştirdiğini görürüz. Konuşmacılar ve katılımcılar birbirlerinden öğrenirler. Gelecekteki etkinlikler, konuşmacının ve izleyici kitlesinin ortak payda bulabilleceği “öğrenme oturumları” nın oluşturulmasına kaynak sağlayabilir. Wokshop’lara ilgi her geçen yıl büyüyor. Konuşmacı ve katılımcılar arasında doğrudan bir etkileşimin bulunduğu etkinlikler çok uzak değil.

Mobil deneyim fırsatları

Etkinlik katılımcılarının telefonlarına bakmalarını durdurmak neredeyse imkânsız. Bu durum avantajları ve yeni arayışları beraberinde getiriyor. Etkileşime çağıran yarışmalar, anketler, duyurular, güncel bilgiler, ürün tanıtımları, yorumlar, görseller…Kısaca etkinlik konusunda ihtiyaç duyulan ve merak unsuru oluşturan tüm bilgilere tek bir ekran kanalıyla ulaşılabilmesi yeni teknolojilere ihtiyacı beraberinde getiriyor. Planlamadan etkinlik ajandası oluşturmaya, daha dinamik video, ses ve kitle etkileşimi, mesaj bildirimi gibi katılımcılara arayıp – sormaya ihtiyaç vermeyen bir mobil deneyim sunan platformlar ihtiyaca bağlı şekillenen trendlerden biri.

Sosyal mecralar

Sosyal mecralar etkinliğinizin daha fazla kişiye ulaşmasına, ilgi çekmenize ve bilgiyi bir arada tutmanıza olanak sağlıyor. Etkinlik anında belirlenen hashtag’ler (etiket) üzerinden yapılan paylaşımlar için en büyük itici güç hâlâ twitter. Etkinliğinizde en fazla ilgi gören konu başlıklarını, en etkili kişileri ve bilgi yoğunluğunu farklı bir uygulamaya gerek kalmadan gerçek zamanlı olarak ölçmenizi sağlıyor. Facebook ise etiket üzerinden net bir sonuca gitmeniz konusunda henüz biraz zayıf. Öte yandan Facebook’un etkinlik sayfası özelliği eşsizliğini koruyor. Facebook etkinlik sayfaları, takvim özelliği ve tüm bilgiyi bir arada sunmak açısından çok değerli. Facebook’un Sosyal VR uygulaması Facebook Spaces geliştirmeleri ve Facebook Grupları için getirilen yeni özellikler, etkinliklerin sosyal mecra ayağına renk katmaya hazırlanıyor.

Etkinlik pazarlama süreçleri

Ülkemizde çok başarılı etkinlikler organize ediliyor, bu açıdan çok şanslıyız. En azından benim katıldığım etkinlikler iyi planlanmış ve süreci iyi yönetilmiş etkinliklerden oluşuyor.

Bu etkinliklerde altı ana faktör öne çıkıyor;

 • Strateji
 • Planlama ve süreç yönetimi
 • Hikâye anlatımı
 • İlişkilendirme
 • Değerlendirme – raporlama
 • Sürdürülebilirlik

Bu faktörleri detaylandırırken, bir etkinliğin olmazsa olmazlarından da bahsedecek, daha etkili bir etkinlik için yapılabileceklerin altını çizmeye çalışacağım.

Strateji

Etkinlik bileti satışlarınızı yönlendirmek için sosyal mecraları, e-posta gönderimlerini ve mobil mesajları sözlü ifadenizi karşı tarafa iletmek konusunda etkili bir şekilde kullanabilirsiniz. Fakat en iyi etkinlik pazarlama stratejileri, her promosyonun sonunu güçlendiren zaman çizelgesini ve mantıksal bir sırayı izler.

Planlama ve süreç yönetimi

Etkinlik öncesi bir mikro internet sitesi oluşturarak, insanları yönlendiren, potansiyel müşterinizi yakalayabileceğiniz ve daha sonra iletişimde kalmaya devam edeceğiniz merkezi bir hareketlilik alanına sahip olabilirsiniz.

Hikâyenize güçlü bir başlangıç için internet sitenizi kullanın. Deneyimlerime ve bir katılımcı olarak ihtiyaçlarıma göre belirlediğim “etkinlik için hazırlayacağınız internet sitesi” aşağıdaki kategorileri ve özellikleri içermelidir.

Zorunlu alanlar

Etkinliğiniz konusu, tarihi, yeri ve kimlerin katılması gerektiğini açıkça belirtin. Burada yapacağınız tanım, her katılımcı türü için belirli avantajlar içermelidir. İçeriklerinizi kısa, ilgi çekici ve paylaşılabilir – önerilebilir hale getirin. Mümkün olduğunca, bir önceki etkinlikten alınan görüntüleri, verileri ve diğer etkileyici bilgileri paylaşın. Elbette programını ve etkinlik kayıt butonunu da eklemeyi unutmayın.

Etiket “hashtag” kullanımı

Etkinliğinizi sosyal mecralarda da etkili bir şekilde duyulmasını istiyorsanız etkinlik etiketi “hashtag” olmazsa olmazlarınızdan biridir. Hashtaginizin daha önce kullanılmadığına, farklı bilgilerle beslenmediğine ve mümkünse kısa olmasına dikkat edin. Sürdürülebilir hashtagler de vardır, ancak raporlama esnasında tarih aralığı ile uğraşmak istemiyorsanız kelimelerinizin sonuna yıl ibaresini ekleyebilirsiniz. Örneğin #xx17. Kullanacağınız etiket, etkinliğinizin ismi kadar önemlidir. Bu sebeple kullanacağınız fotoğraf, video, infografik, web sitesi içeriklerinde yer almalı, sosyal paylaşımlarınızda ve duyurularınızda mutlaka kullanılmalıdır.

Etkinlik öncesi içerikler

Fikir toplantılarınızdan sponsorluk görüşmelerinize, konu hakkında farkındalık yaratan metinlerden harekete geçmeyi sağlayacak ek materyallere, poster – afiş – banner gibi tüm çalışmalar etkinlik öncesi içeriklerinden bazılarıdır. Farkındalık yaratmaya ve ilgi çekmeye bu içeriklerle başlayabilirsiniz.

Basın bültenleri

Basın bültenleri artık sadece basını ilgilendirmiyor. Bülten abonelik butonunu katılımcılar, blog’lar ve etkinliğinize ilgi gösterebilecek herkes için aktif etmeyi ihmal etmeyin.

Sponsor firmalar

Sponsorluk dökümanları, geçmiş sponsorluk çalışmalarının etkileri, mevcut sponsorların kısa tanıtımları ve etkinliğe katkıları bu alanda yer alabilir.

Konuşmacılar

Etkinlik konuşmacılarının salt metinden oluşan biyografileri, fotoğrafı veya iş geçmişi duyguları harekete geçirmeye yetmiyor. Konuşması ile ilgili paylaşabileceğiniz minik içerikler, günlük hayata dair önerileri, önemli sözleri, basit video röportajları, sosyal ağ bağlantıları, etkinlik katılımı için videolu çağrı mesajı gibi ek materyaller internet sitenizde kullanabileceğini içeriklerden sadece bazılarını oluşturuyor.

Katılımcılar

Katılımcıların – konuyla ilgili olanları görüş ve yorumlarına yer verebileceğiniz bir alanla canlı bir etki yakalayabilirsiniz. Etkinlik etiketi üzerinden güncelleyebileceğiniz bu alan; basında, blog’larda, sosyal mecralarda  etkinliğiniz hakkında konuşulanları sıralayarak gerçek zamanlı bir akış yakalamanıza katkı sağlayacaktır.

Güncel bilgilendirme sayfası

Etkinliğiniz ile ilgili güncel bilgi paylaşımlarınız “gündeme bağlı olarak” ekranlardan kayıp gidebilir. Günün önemli gelişmesini, duyurusunu veya katkı beklentilerinizi bu sayfa üzerinden bir banner üzerinden paylaşabilirsiniz. Örneğin çok faydalı olmasına rağmen efektif bir şekilde kullanılamayan, Facebook Etkinlik Sayfası ve Facebook Grup özelliklerini bu sayfanız ile entegre hale getirerek, katılımcılara katkı çağrısında bulunabilirsiniz.

Bundan sonrası, etkinlik öncesi ve sonrası içerik planlamanıza kalıyor. Tüm bu bilgiler ışığında planlamanızda aşağıdaki çalışmaları kurgulayabilirsiniz.

 • Etkinlik öncesi aktivitelerin duyusu,
 • E-posta gönderimleri,
 • Hafta sonu bülten gönderimleri,
 • Kayıtların açılış duyurusu,
 • İlgili kişilerin, sponsor ve konuşmacıların tanıtımı,
 • Erken kayıt bildirimleri,
 • Geri sayım bildirimleri,
 • Merak uyandıran gelişmeler,
 • Zaman ve konum hatırlatmaları,
 • Sponsor duyuruları,
 • Kayıt teşekkür ve otomatik posta bildirimleri,
 • Sosyal medyada çaprazlama paylaşımlar,
 • Bülten gönderimleri,
 • Basın bildirimleri,
 • Düzenlenebilecek yarışmaların duyurusu,
 • Son çağrılar,
 • Etkinlik sırasında canlı bloglama,
 • Etkinliğin canlı yayını,
 • Fuaye alanı görüntüleri,
 • Sunum özetleri veya konuşmacı sunularının yayını,
 • Etkinlik fotoğrafları galerisi,
 • Etkinlik alanından en etkili paylaşımlar,
 • Online düzenlenebilecek anketler,
 • Etkinlik sonrası oluşan haber ve blog yazılarının ilanı,
 • Etkinlik sonrası sponsorlara teşekkür yazısı,
 • Bir sonraki etkinliğe ışık tutacak gündem maddeleri,
 • Etkinlik verilerinin görselleştirilmesi – infografik çalışması…

“Etkinlikler için internet sitesi çok önemli” demiştim. Çünkü çalışmanın bu ayağı hem hikâyenizi kusursuz bir şekilde sunmanıza, dışarıdan alacağınız katkılarla hikâyenizi zenginleştirmenize, ilişkilendirebileceğiniz niş gruplara daha kolay ulaşmanıza, raporlamanızı ve etkinizi herkesin görebileceği şekilde kurgulamanıza katkı sağlar. Sürdürülebilirliğe etkisini de es geçmemek lazım. Gündemin ve trendlerin hızla değiştiği günümüzde, yaptığınız ve yapmayı planladığınız etkinliklerin birbiri ile bağ kurması, ekosistemi güçlendirmesi ve gelişimi yansıtması, etkisine ve gücüne güç katacaktır.

Yazımın son kısmını bir etkinlik katılımcısı olarak, diğer katılımcılara fikir vermeye ve bir etkinlikten beklentilerime (hayallerime) ayırdım.

Etkinlik katılımcılarına öneriler:

Bir katılımcı olarak etkinlikle ilgili olabildiğince bilgi kazanmaya ve etkileşim çağrılarına dâhil olmaya çalışın. Yapacağınız ön hazırlık, etkinlikten maksimum fayda sağlamanıza katkıda bulunur.

Etkinlik öncesi:

Konuşmacıları yakın takibe alın ve çalışmaları hakkında fikir sahibi olun.

Etkinliğin ilgisini çekeceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızı bilgilendirin.

İzleyeceğiniz oturumları önceden seçin.

Sosyal medyadan etkinlik etiketini kullanarak katılımcı olacağınızı duyurun.

Konu başlıklarını ve aklınızdaki soruları not alın.

Söz uçar, yazı kalır. Etkinlik notları alacağınız ve toplayacağınız kartvizitleri iliştirebileceğiniz minik bir not defteri edinin.

Etkinlik günü:

Tüm gün süren etkinlikler her ne kadar keyifli olsa bile oldukça yorucudur. Ummadığınız kadar fazla hareket eder, enerjinizi çabuk tüketebilirsiniz.

Görüntünüz ve kıyafetiniz önemlidir ama mutlaka rahat bir ayakkabı gitmeye çalışın.

Etkinlikler kartvizitlerin havada uçtuğu, bolca sosyalleşme imkânı bulabileceğiniz organizasyonlardır.

Etkinliğe erken giderek uzun kayıt kuyruklarından kurtulur, çevreyi keşfetme imkânı bulabilirsiniz. Çantanıza kartvizitlerinizi, önceden hazırladığınız not defterinizi, kullanacaksanız ses kayıt cihazınızı ve telefonunuz için şarj cihazınızı eklemeyi unutmayın.

Kayıt sonrası check-in yaparak etkinlikte bulunduğunuzu duyurabilirsiniz. Etkinliğine etiketini kullanmayı ve konum eklemeyi unutmayın.

Ortama alıştıktan sonra keşiflerinizi ve etkinlikle ilgili planlarınızı paylaşmaya başlayabilirsiniz.

Erken saatte etkinlik alanına gitmek, salonun ön tarafında yer bulabilme olasılığınızı da artıracaktır.

İlginizi çekmeyen oturumları pas geçerek, zamanınızı fuaye alanında sunulan yenilikler hakkında bilgi sahibi olmaya ve sosyalleşmeye ayırabilirsiniz.

Katıldığınız oturumlar hakkında kısa kısa paylaşımlar yapmak hem sosyal mecralarda çevrenizi artırır hem de bilginin daha fazla kişiye ulaşmasına katkı sağlar.

Etkinlik alanındaki keşif alanlarına ve yarışmalara da ilgi gösterin. Sponsorların sunduğu yeniliklere ve sürprizli hediyelere zaman ayırın.

Etkinlikler harika kitaplarla tanışmanıza ve kitaplarınızı yazarlarına imzalatmanıza da olanak sağlar. Yazarların imza saatlerini ajandanıza ekleyerek bu fırsatı değerlendirebilirsiniz.

Diğer katılımcılarla tanışmaya, fikirlerinizi paylaşmaya çekinmeyin

Günü güzel değerlendirin, yalnız yemek yemeyin ve bir şeyler içerken yeni insanlarla sohbet etme imkânını kaçırmayın.

Sohbetinden keyif aldığınız kişilerin sosyal hesaplarını takibe alın ve iletişiminizi sürdürün.

Etkinlik bitiminde:

Kazanımlarınızı sosyal medyadan da paylaşmayı unutmayın.

Edindiğiniz bilgileri iş çevrenizle paylaşın.

Etkinlikte tanıştığınız kişiler ile iletişiminize devam edin.

Hayalimdeki etkinlik

Etkinliğin tüm aşamaları hakkında bilgilendirildim ve kişisel etkinlik ajandamı online oluşturdum. Sanal asistanım günün özetini yaptı ve yanıma almam gerekenleri hatırlattı. Kayıt esnasında ilgi alanlarıma özel hazırlanan rozetleri yakama taktım. Sanal asistanım fuaye alanındaki markaları ve ziyaret etmem gereken standları işaretledi. Markaların yeniliklerini ve sundukları avantajları dokunmatik ekranlar yardımıyla kolayca öğrenecek, incelemek için sıra beklemeyeceğim. Çünkü sanal asistanım yoğunluk durumunu bana bildiriyor. Tanıştığım kişilerin kart bilgilerini mobil cihazıma okutuyor ve otomatik takibe alan bir iletişim listesi oluşturuyorum. Oturumları dinlerken etkinliğin chatbot’u, konuşmanın hemen bitiminde B salonunda teknoloji rozeti takanların buluşacağını ve fikir alışverişi yapacağını söylüyor, hemen ajandama ekliyorum. İmzalatmam gereken kitapların yazarı az önce etkinlik alanına girmiş, dileyen katılımcılar sana toplantı odasında başka bir ülkeden etkinliğe bağlanacak konuşmacının sunumunu VR gözlüklerle izleyebilecekmiş…

Etkinlikler açısından böyle bir gelecek bence çok uzak değil.

Bir sonraki etkinlikte görüşmek ve fayda görmeniz dileğiyle.

Funda Güleç Yalçın

Dijital İletişim Danışmanı