Skip to main content

Teknolojinin gelişmesinden doğu ülkelerindeki çalışanlar daha çok kaygılanıyor

On yıldır ‘Workmonitor’ çalışmasıyla yılda dört kez iş dünyasının eğilimlerini araştıran Randstad; Avrupa, Asya Pasifik ve Amerika kıtalarını içeren, Türkiye’nin de dâhil olduğu 32 ülkeyi kapsayan yılın ikinci ‘Global iş dünyası eğilimleri’ raporunu yayınladı.

Teknolojinin hızlı yükselişinin iş dünyasındaki etkileri‘, ‘Çalışanların yeni iş arayışları‘ ve ‘Kariyer planları‘ başlıkları altında gerçekleştirilen araştırmada teknolojinin gelişmesinden doğu ülkelerindeki çalışanların daha çok kaygı duyduğu belirlendi.

 Teknolojinin çalışma hayatındaki etkisi büyük

Küresel olarak çalışanların yüzde 70’inden fazlası teknolojinin işlerindeki etkisinin büyük olduğunu söylerken, ABD’li çalışanların yüzde 80’inden fazlası, Avusturyalı çalışanların yüzde 58, Kuzey ve Batı Avrupalı çalışanların yüzde 62’si teknoloji, internet ve sosyal medyanın hızlı yükselişi ile birlikte karşılarına yeni fırsatlar çıktığını belirtti.

Kuzey ve Batı ülkelerinde teknolojinin iş dünyasındaki tablosu iyimserken, doğu ülkelerindeki tablo karamsarlığa doğru ilerliyor. Hindistan başta olmak üzere Japonya ve diğer doğu ülkelerinde çalışanlar işlerini kaybetmekten korkuyor. Özellikle Hintli çalışanların yüzde 59’u iki yıl içinde teknolojinin bu hızla gelişmesiyle işlerini kaybedeceklerine inanıyor. Bu inanç kadınlarda erkeklere oranla daha güçlü. Kadın çalışanların yüzde 72’si önümüzdeki iki yıl içinde işsiz kalabileceklerini belirtirken, dijitalleşme ile birlikte yeni iş yapış biçimlerine uyum sağlamada zorlanan orta yaştaki kadın ve erkek çalışanlar; rekabetin arttığını, daha fazla performans sergilediklerini ve teknolojik dönüşümde zorluk çektiklerini savundular.

Yeni iş arayışı artıyor

İş Dolaşım Endeksi‘, çalışanların çoğunun önümüzdeki altı ay içinde başka bir iş bulmayı umut ettiğini ortaya çıkardı. Macar çalışanların yarısı başka bir iş arayışıyla listenin ilk sırasında yer aldı. Macaristan’ı Japonya ve Hong Kong izlerken, Almanya’da ise işinden memnun olmayan çalışanlara yüzde 7 daha eklendi. Son altı ayda işinden en memnun çalışanlara sahip ülkeler ise Meksika, Norveç ve Hindistan olarak kaydedildi.

Türkiye’nin de dâhil olduğu araştırmada küresel olarak çalışanların yüzde 56’sı her ne kadar mükemmel bir işe sahip olduğunu düşünse de, yaptığı işe sadece yaşamını sürdürebilmek için katlandığını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 75’i iyi bir iş, ofis ve olanaklara sahip olsa bile daha fazla para kazanabilmesi durumunda kariyer planı gözetmeden iş değiştirebileceğini söyledi. Latin Amerika ve Asya’daki çalışanlar iş değiştirme isteğinde en üst sırada yer alırken, Kuzey ve Batı Avrupa ülkelerindeki çalışanlar iş değişikliğine sıcak bakmadığını belirtti.

‘Geçici iş, işsizlikten iyi’

Ülke başına en az 400 görüşme ile gerçekleştirilen ‘Randstad Workmonitor Eğilim Araştırması‘nda küresel olarak çalışanların yüzde 72’si işsiz kalmaktansa geçici bir işte çalışabileceklerini, bunun kadrolu bir iş için iyi bir basamak olduğunu savundu. Geçici bir işi, işsizliğe tercih eden ülkeler arasında Danimarkalı çalışanlar yüzde 84 ile birinci sırada yer alırken, Çin yüzde 83 ile ikinci, Brezilyalı çalışanlar ise yüzde 82 ile üçüncü sırada yer aldı.

Fotoğraf: rentsauce.com, wired.com