Skip to main content

Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından Ernst & Young’ın yıllık ‘Küresel Bilgi Güvenliği Anketi’ açıklandı Ernst & Young tarafından gerçekleştirilen ‘Küresel Bilgi Güvenliği Anketi’ sonuçlarına göre, yazışmaların dijital ortama…

Dünyanın önde gelen denetim ve danışmanlık firmalarından Ernst & Young’ın yıllık ‘Küresel Bilgi Güvenliği Anketi’ açıklandı
Ernst & Young tarafından gerçekleştirilen ‘Küresel Bilgi Güvenliği Anketi’ sonuçlarına göre, yazışmaların dijital ortama taşınması, cep telefonu kullanımı, sosyal medyaya erişim ve bulut bilişim, şirket bilgilerinin şirket dışına sızmasını kolaylaştırabilecek ortam sağlıyor. Şirketlerin bilgi güvenliği konusundaki boşlukların kapanması için tek yolun bilgi güvenliği altyapılarında köklü bir dönüşüme gitmek olarak gözüküyor.
Anket sonuçları
Ernst & Young’ın anket sonuçlarına göre, şirketler bilgi güvenliği hakkındaki risk ortamının değiştiğinin farkında. Ankete yanıt verenlerin yüzde 80’i dış tehditlerin artmasıyla risk faktörünün de yükseldiği konusunda hemfikir. 
ABD’nin resmi rakamları da bilgi sızıntısının vardığı boyutu ortaya koyuyor: Kişisel tanımlanabilir bilgilerin izinsiz paylaşımı, 2011 yılında yüzde 19 arttı. Katılımcıların neredeyse yarısı da bu konuya karşı şirket içi hassasiyetin de geliştiği kanısında. Buna ek olarak katılımcıların yüzde 31’i bilgi güvenliklerini tehdit eden vakaların geçen yıla göre artış gösterdiğini, yüzde 59’u aynı oranda kaldığını, yüzde 10’u da düşüş gösterdiğini belirtti.