Skip to main content

Anthropic, Google, Microsoft ve OpenAI, yapay zekâ güvenliği için güçlerini birleştirerek “Frontier Model Forum” adlı bir grup kurdu.

Anthropic, Google, Microsoft ve OpenAI, sınır yapay zekâ modellerinin güvenli ve sorumlu bir şekilde geliştirilmesini sağlamaya odaklanan bir endüstri kuruluşu olan Frontier Model Forum’u başlatıyor.

Dört teknoloji şirketi, bir blog gönderisinde Frontier Model Forum’un kurulduğunu duyurdu ve grubun ana hedeflerini paylaştı. Şirket tarafından paylaşılan bilgilere göre grubun dört ana hedefi bulunuyor:

  • Sınır modellerinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesini teşvik etmek, riskleri en aza indirmek, yetenekler ve güvenliğin bağımsız, standartlaştırılmış değerlendirmelerini sağlamak için yapay zekâ güvenlik araştırmalarını ilerletmek.
  • İnsanların teknolojinin doğasını, yeteneklerini, sınırlamalarını ve etkisini anlamasına yardımcı olarak sınır modellerinin sorumlu bir şekilde geliştirilmesi için en iyi uygulamaları belirlemek.
  • Güven ve güvenlik riskleri hakkında bilgi paylaşmak için politika yapıcılar, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerle işbirliği yapmak.
  • İklim değişikliğinin azaltılması ve adaptasyonu, kanserin erken teşhisi ve önlenmesi ve siber tehditlerle mücadele gibi toplumun en büyük sorunlarının üstesinden gelinmesine yardımcı olabilecek uygulamalar geliştirme çabalarını desteklemek.

Grup, daha geniş stratejisinin bir parçası olarak, mevcut en gelişmiş modellerde şu anda mevcut olan yetenekleri aşan büyük ölçekli makine öğrenimi modelleri olarak tanımladıkları sınır yapay zekâ modelleriyle ilgili kriterleri karşılamaları halinde üye olarak katılan diğer kuruluşlara açık. Kurucu şirketler de önümüzdeki aylarda bir danışma kurulu oluşturmayı planlıyor.

Kaynak: Google, Microsoft, OpenAI Join Forces to Create AI Safety Forum – CNET