Skip to main content

TGI Net Türkiye Araştırması verilerine göre Türkiye’de son 1 ayda internete bağlanan kullanıcıların hangi ağlarda ortalama ne kadar arkadaşa sahip olduklarını paylaşıyoruz. Türkiye’deki internet kullanıcılarının en fazla arkadaş sahibi olduğu…

TGI Net Türkiye Araştırması verilerine göre Türkiye’de son 1 ayda internete bağlanan kullanıcıların hangi ağlarda ortalama ne kadar arkadaşa sahip olduklarını paylaşıyoruz.

Türkiye’deki internet kullanıcılarının en fazla arkadaş sahibi olduğu sosyal ağ Facebook. Kullanıcıların Facebook’taki ortalama arkadaş sayısı 160.  Facebook’un ardından arkadaş sayısı bakımından en yüksek olan ağ Windows Live (MSN). Ortalama 89 arkadaşa sahip olunan Windows Live’ı (MSN’i) Twitter takip ediyor. Türkiye’de son 1 ayda internete bağlanan 15 yaş üzeri kullanıcıların Twitter’da ortalama 56 takipçisi bulunuyor. Profesyonellerin sosyal ağı olan LinkedIn’de ise ortalama arkadaş sayısı 44.

Ortalama arkadaş sayılarında cinsiyet kırılımına bakıldığında ise erkeklerin kadınlara göre üstünlüğü göze çarpıyor. Son 1 ayda internete bağlanan erkek kullanıcılarının Facebook’taki ortalama arkadaş sayısı 162, yani Türkiye ortalamasının (160) üzerinde. Kadınlarda ise bu rakam 156. Arkadaş sayısı bakımından kullanımının yüksek olduğunu söyleyebileceğimiz Windows Live’de (MSN’de) ise erkeklerin ortalama 104 arkadaşı bulunuyor. Kadınlarda bu sayı erkeklere göre bir hayli düşük. Bir diğer sosyal ağ Twitter’da ise erkeklerin ortalama 57, kadınların ortalama 54 takipçisi bulunuyor. Türkiye’deki ortalama bağlantı sayısı 44 olan LinkedIn’de ise erkeklerin 46, kadınların 38 bağlantısı bulunuyor.

Yaş kırılımına bakıldığında ise arkadaş sayısı bakımından en zengin grubun 15-24 olduğu görülüyor. 15-24 yaş arası kullanıcıların Facebook’ta ortalama 178, Windows Live’da (MSN’de) 103, Twitter’da 63, LinkedIn’de ise 41 arkadaşları bulunuyor. Arkadaş sayılarında en zengin ikinci grup ise 25-34. 25-34 yaş arası internet kullanıcıları Facebook’ta ortalama 158 arkadaşa sahipler. Yaş kırılımına bakıldığında göze çarpan bir detay LinkedIn kullanımında. 55 yaş üzeri internet kullanıcılarının ortalama 92 bağlantısının bulunduğu LinkedIn’de bu rakam Türkiye ortalamasının (42) bir hayli üzerinde.

Sosyal ağlardaki ortalama arkadaş sayılarında İzmir’in diğer metropollere göre üstünlüğü göze çarpıyor. Facebook’ta ortalama 180 arkadaşı bulunan İzmir’li kullanıcıların, Windows Live’da (MSN’de) 88, Twitter’da 75, LinkedIn’de 61 arkadaşı bulunuyor. Son 1 ayda internete bağlanan İstanbul’daki kullanıcıların ise Facebook’taki ortalama arkadaş sayısı 154, Windows Live’da (MSN’de) 77, Twitter’da 54, LinkedIn’de ise 49.

Sosyo-ekonomik statü gruplarına bakıldığında ise en fazla arkadaşa sahip grup olarak C2 grubu göze çarpıyor. Tüm sosyal ağlarda Türkiye ortalamasının üzerinde yer alan C2 profilini DE grubu takip ediyor. AB SES grubunun diğer gruplara göre daha fazla arkadaşa sahip olduğu tek platform ise Facebook. AB SES grubunun Facebook’ta ortalama 166 arkadaşı bulunuyor.

*TGI Net Türkiye Araştırması; Türkiye’deki internet kullanıcılarının online tutum ve davranışlarını araştırır. TGI Net Türkiye, online araştırma verilerinin demografi, medya tüketimi ve internet kullanımları temelinde TGI Türkiye Araştırması verileri içine “fuse” edilmesi ile oluşturulmuştur. TGI Türkiye ve TGI Net araştırmalarında her iki araştırmayı birbirine bağlamak (fuse etmek) için 20 ortak soru (“kopça”) kullanılmıştır. Data füsyon, küçük olan veri setinin, büyük olan veri setine bağlanması ile gerçekleştirilir. TGI Net örneğinde TGI Net verileri TGI Türkiye 2011R1 verileri içine fuse edilmiştir.

TGI Net Araştırması evreni geçen ay internet kullanmış olan kişilerdir. Örneklemi 2000’dir. TGI Net örneklemi TGI Türkiye Araştırması verilerinden hareketle, haftada bir gün ya da daha sık internet kullanan kişilerin cinsiyet, yaş, sosyo-ekonomik statü, bölgesel dağılımları ve internet kullanım sıklığı dikkate alınarak oluşturulmuştur. TGI Net bu hedef kitlenin belirtilen demografik özelliklerine uygun kotalarla gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede TGI Net örneklemi TGI Türkiye örneklemine göre daha erkek, daha genç, daha ABC1 ve daha fazla “batı”da yaşayan bir hedef kitledir.

 (Kaynak: smgconnected.com)