Skip to main content

Aslında dijital dönüşüm, tek bir yöneticinin ya da departmanın üstleneceği bir iş olarak görülmüyor. Dünyada bu konuda başarılı olmuş şirketlerin çoğu, tüm departmanları bir şekilde işin içine katarak rekabet avantajı elde ediyor

Ankete katılanların yüzde 36,29’u dijital operasyonların şirketlerinde bilgi teknolojileri direktörüne bağlı olduğunu, yüzde 28,23’ü pazarlama direktörüne, yüzde 9,68’i operasyon direktörüne ve yüzde 7,26’sı dijital dönüşüm direktörüne bağlı olduğunu belirtiyor. Yüzde 18,55’lik kesim ise dijital operasyonların bunların dışında bir yöneticiye bağlı olduğunu söylüyor.

CarrefourSA Genel Müdürü Mehmet Nane de iş birimlerinin içinde olmadığı, zorlamayla sürdürülen projelerin çoğunlukla başarısız olduğunu söylüyor. Ona göre bu tür projelerin şirket içinde rağbet görmesi de bir hayli zor. Hatta dijital dönüşümde iş birimlerinin farkındalığı ve katılımı esas olmalı. Nane, teknoloji birimlerinin altyapı konusunda yönlendirici olsa da dijital dönüşümün tek bir birimin ya da departmanın vizyonuyla sınırlı olamayacak kadar hayati bir dönüşüm olduğuna dikkat çekiyor. (Digital Age’in notu: MY Executive’in kitabı elimize geçtiği sırada Mehmet Nane, CarrfourSA’daki görevinden ayrıldı. Nane, 18 Mart’tan itibaren Pegasus Hava Taşımacılığı’nda genel müdür olarak görev yapmaya başladı.)

Şirketinizde CDO hangi yöneticiye bağlı?

Kime bağlı çalışmalı?

Yıldız Holding Türkiye Pazarlama Başkanı Lale Saral Develioğlu, CDO’nun kime bağlı çalışması gerektiği konusunda iş dünyasında bir fikir birliğine varılmadığı görüşünde. “CDO kimine göre CIO’ya, kimine göre CMO’ya bağlı çalışıyor olmalı” diyen Develioğlu, bu konuda ortak bir noktanın olduğuna dikkat çekiyor; o da çok farklı alanlarda tecrübesi olan bir kişinin CDO pozisyonunda olması gerekliliği. Çünkü CDO’nun hem şirket içinde hem şirket dışında neredeyse dokunmadığı bir fonksiyon, müşteri kitlesi ya da tedarikçi kalmıyor. Hem pazarlama bilgisi hem de BT yaklaşımıyla departmanların sorunlarını tespit edip çözümü belirleyerek süreçlerde de katalizör olması gerekiyor. Develioğlu, dijital dönüşüme liderlik edecek bu kişinin dijital pazarlama ve BT başta olmak üzere farklı disiplinlerle çalışma deneyimi olmasının da önemine değiniyor ve “Yıldız Holding’de henüz tam bir CDO pozisyonu bulunmuyor. Ancak bu konu üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Yıldız Holding’de bahsedilen işlerin önemli bir kısmına bakan farklı pozisyonlar mevcut” diye konuşuyor.

İlk CDO’lar

Ernst&Young EMEIA Bölgesi Dijital Hizmetler Direktörü Ahmet Hasanbeşeoğlu, Türkiye’deki CDO’lardan çıktığını söylüyor. Hasanbeşeoğlu şu ifadeyi kullanıyor: “Şirketlerin ‘dijitalleşme’ yani hızla değişen müşteri istekleri, pazar dinamikleri ve rekabet konusunda yeni çağa uygun bir iş yapma şekli geliştirmesi gerekiyor. Türkiye’de dijitalleşmeye bankalar liderlik ettiği için “alternatif dağıtım kanalı” yöneticileri, bu alanda ilk CDO’larımız oldu diyebiliriz. Ya da CEO’nun bile, “Bu yönetici giderse ne olur halimiz” dediği IT müdürü ya da network yöneticileri CDO’ya terfi etti.”