Skip to main content

MY Executive’in araştırmasında şirketlere CDO’ları olup olmadığı da soruldu. Cevaplar firmalarda ağırlıklı olarak henüz bir CDO olmadığını ortaya koyuyor

CDO pozisyonunun şirketlerde henüz tam olarak yer almamasının en büyük nedeni, bu unvanın yeni yeni ortaya çıkmış olması.

CDO araştırmasında ankete katılan 158 yöneticiden yüzde 97 gibi yüksek bir oranı, dijital dönüşümün iş dünyası için çok önemli olduğunu düşünmesine rağmen yüzde 61,27’sinin bünyesinde henüz bir Dijital Dönüşüm Direktörü (Chief Dijital Officer-CDO) bulunmaması dikkat çekici. Ankete katılan yöneticilerin yüzde 33,87’si, CDO tanımına uygun bir kişinin şirketlerinde yer aldığını belirtiyor. Kalan yüzde 4’lük kısım ise bir CDO ataması planladıklarını ifade ediyor.

Şirketler bünyelerinde daha önce CDO’nun görevlerinden bazılarını yerine getiren belirli pozisyonları bulundurdukları için yeni atama yapmakta biraz temkinli davranabiliyor. Kliksa Genel Müdürü Nevgül Bilsel de CDO’nun yeni bir kavram olduğunu söylüyor. Hatta Bilsel bir adım ileri giderek CDO’yu modern zamanların yeni CEO adayları olarak tanımlıyor. Bu yeni CEO adaylarının ise genel anlamda, bir şirketin “analog” iş alanlarını, “dijital” alanlara taşıyan, dijital dünyada hızla değişen mobil, sosyal medya, sanal ürün ve hizmetler gibi alanlardaki gelişmeleri şirket içerisinde tetikleyen modern zamanın pazarlama odaklı liderleri olarak tanımlıyor.

Şirket içinde yer alan CIO ve CTO pozisyonlarına gelince… Nevgül Bilsel, bu pozisyonların daha çok teknolojik altyapı, servis, entegrasyon, verimlilik ve hatta harcama kalemlerindeki optimizasyon konularına odaklandıklarını söylüyor. Bu noktada, müşteri odaklı pazarlama faaliyetlerinin teknolojiyle şekillenmesi ve geliştirilmesi alanlarında doğan boşluğu CDO pozisyonunun tamamlayacağını belirtiyor.

DA_Nisan 2016+Turkcell ek+Vodafone ek-61

Firmanıza ne zaman CDO atanacak?
Ankete katılanların yüzde 56,45’i, CDO atamasının henüz planlar dahilinde olmadığını söylüyor. Anket sonuçlarından da anlaşılacağı gibi çoğu şirket, dijital dönüşümün gerekli olduğunun farkında. Ancak CDO olmadan da bu dönüşümün yapılabileceğine inananların sayısı bir hayli fazla. Oysa CDO’nun şirkete kattığı önemli değerler var. Quattro Business Consulting Yönetici Ortağı Hande Ocak, yaratacağı değer nedeniyle CDO’ların dijital dönüşüme liderlik etmesinin daha doğru olacağını söylüyor. CDO’ların üst yönetimi desteklediği konuları ve ortaya çıkardıkları değeri ise şu maddelerde özetliyor: CDO’lar dijital dönüşüm için yapılan büyük yatırımların hem yakın gelecekteki hem de uzak gelecekteki değişimleri karşılayabilecek şekilde gerçekleştirilmesine ve stratejilerin bu yönde belirlenmesine yardımcı olur. CDO, ürün odaklı yaklaşımdan müşteri deneyimini ön planda tutan odaklı yaklaşıma geçişi sağlar. Omni-channel yapıda hizmet verilmesini, tüm temas noktalarından müşteri verisi akışını, bu verilerin anlamlandırılmasını ve bu yönde aksiyon alınmasını sağlayarak müşteri deneyimi odaklı bir işleyişe katkı sağlar.