Skip to main content

TÜSİAD ve BCG, Sanayi 4.0’ın Türkiye üzerindeki potansiyel etkisini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. Çalışmadan dikkat çeken noktaları aktarıyoruz

TÜSİAD ve BCG ortak çalışarak Türkiye’de altı farklı sektörde faaliyet gösteren toplam 25 Türk imalat şirketiyle/grubuyla detaylı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerin temel amacı, Sanayi 4.0’ın, arkasında yatan felsefeyle beraber, Türkiye için potansiyelini tartışmaya ve üzerinde düşünmeye başlamaktı. İlgili çalışma için altı pilot sektör seçilirken öncelikle kamu tarafından hazırlanan politika belgelerinde1 yer alan imalat sanayi sektörleri değerlendirmeye alınmıştır. Son aşamada, “Sanayi 4.0 Dönüşümü” bağlamındaki yetkinlik alanları, teknoloji perspektifi, istihdam boyutu, iktisadi büyüklük, tedarik zinciri içindeki rol gibi unsurlar da dahil olmak üzere çeşitli sosyo-ekonomik değerlendirmeler neticesinde altı pilot sektör otomotiv ve otomotiv yan sanayi, makine, beyaz eşya, gıda ve içecek, tekstil ve kimya olarak çalışma kapsamında ele alınmak üzere belirlenmiştir.

Teknolojik gelişmelerin dördüncü dalgası dört temel alanda fayda yaratacak:

Verimlilik

Türkiye’deki sektör verileri, şirketlerden toplanılan bilgiler ve doğrulamalardan yararlanarak geliştirdiğimiz modele göre, Sanayi 4.0’ın başarılı şekilde uygulandığı durumda, günümüz ekonomik büyüklüğünde, Türkiye’deki üretim sektörlerinin verimliliğinde 50 milyar TL’ye varabilecek bir fayda kaydedilmesi potansiyeli mevcuttur. Bu analizin temeli, toplam üretim maliyeti göz önüne alındığında, verimlilikteki artışın yüzde  4-7 arasında olacağı beklentisine dayanmaktadır. Sadece dönüşüm maliyeti (malzeme maliyetleri hariç üretim maliyeti) değerlendirildiğinde, verimlilik artışının yüzde 5-15 arasında olması beklenmektedir.

Büyüme

Gelir artışını rakamsal olarak hesaplamak her ne kadar son derece zor olsa da, kazanılacak rekabet avantajının küresel değer zincirlerine entegrasyon ve Sanayi 4.0 çevresindeoluşacak ekonomi yoluyla sanayi üretiminde yıllık yaklaşık yüzde 3’e kadar ulaşabilecek bir artışı tetiklemesi beklenmektedir. Bu büyüme Türkiye GSYİH’sinde yüzde 1 ve üzeri bir ek büyümeye ve 150-200 milyar TL düzeyinde ek gelir anlamına geliyor.

Yatırım

Türk üreticilerin, Sanayi 4.0 teknolojilerini üretim sürecine dâhil etmek için önümüzdeki on yıllık süreçte yılda yaklaşık 10-15 milyar TL (üreticilerin gelirlerinin yaklaşık yüzde 1-1,5’i) yatırım yapması gerektiğini tahmin ediyoruz. Belirtilen bu yüksek yatırım beklentisine, değerlendirilme kapsamına alınmayan, mevcutta yeterince yatırım yapılmamış veya rekabetçi olmayan üretim altyapısına yapılması gereken yatırımlar dâhil değildir.

 İstihdam

Sanayi 4.0 ile özellikle üretim, kalite ve bakım fonksiyonlarında çalışan düşük nitelikli çalışanların yerini otomasyona sahip sistemler alacak. Uzun vadede değer zincirinin belirli noktalarında bu değişimden etkilenme oranının yüzde 20-30 düzeyinde olması beklenmelidir.