Skip to main content

1994 yılından beri Patentman adlı kahramanı ile marka, patent, endüstriyel tasarım gibi fikri ve sinai mülkiyet haklarını korumayı hedefleyen Başalan Patent & Trademark Ltd. Şti., sanal dünyada da girişimcilerin yanında…


1994 yılından beri Patentman adlı kahramanı ile marka, patent, endüstriyel tasarım gibi fikri ve sinai mülkiyet haklarını korumayı hedefleyen Başalan Patent & Trademark Ltd. Şti., sanal dünyada da girişimcilerin yanında yer alıyor.

Günümüzde girişimciliğe ve yaratıcılığa verilen önemin giderek büyümesi, fikri ve sinai hakların korunması adına alınan önlemlerinde artmasına yol açıyor. Bu bağlamda bir ürünün yeni, tekniğin bilinen durumu aştığı ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine uyduğu durumlarda devreye giren patent adlı belge başvurularında büyük bir artış mevcut. Türk Patent Enstitüsü’nde yer alan bilgilere göre 1995 yılında yalnızca 170 yerli ürün adına patent başvurusunda bulunulurken, 2010 yılı itibaren bu rakam 3250’ye ulaşmıştır.

Eskiden sadece taklit edilen ürünlere karşı mücadele edilirken, dijital çağda bu mücadele sanal ortama da taşınmış durumda. Oldukça cüzi ücretler ile internet üzerindeki alan adlarını satın alabilen korsan ve taklitçiler, bu alan adlarını daha sonra başkalarına satarak haksız kazanç elde etmeyi amaçlıyorlar. Son onyedi senedir müşterilerine  Patentler, Faydalı
Modeller, Ticaret ve Hizmet markaları, Endüstriyel
tasarımlar, Coğrafi işaretler ve Entegre devre
topografyaları alanlarında  danışmanlık veren Başalan Patent & Trademark Ltd Şti, farklı hizmet anlayışı ile sanal dünyadaki bu mücadelede de girişimcilerin yanında yer alıyor.  Patentman adı verdikleri çizgi kahramanları 1994 yılından beri korsancı ve taklitçilere karşı  mücadele veriyor; müşterilerine bu maceralarını konu alan bilgi kartları ve çizgi romanları ile bilgilendirirken bir yandan da eğlendiriyor. Çizgi kahramanlarının son mücadelesinde bilişim hırsızlarına karşı savaş açarak, girişimcilere örnek olma yolunda ilerliyor. 

Bu bağlamda bilişim ve internet hırsızlarına karşı hukuki girişimde bulunmak isteyen ve mağdur durumda kalan alan adı sahipleri patentman.com.tr adresli internet portalı aracılığıyla haklarını koruma altına atmak için hem bilgi ve danışmanlık alabilir, hem de sevimli kahraman Patentman ile tanışabilirler.