Skip to main content

Yapılan araştırmaya göre yaş büyüdükçe oyun oynama saati artıyor

Joygame, Anadolu Üniversitesi ile beraber Türkiye’deki online oyun oyuncuları için hangi motivasyon türlerinin daha önemli olduğunu araştırdı.

Online oyunlarda inanılan iddialar yıkıldı

Oyunculara yapılan ilk anket olan dış görünüş anketi, oyuncuların fiziksel görünüşlerine ilişkin endişelerini ölçüyor. Oyun dünyasında fiziksel görünüşünü beğenmeyen kişilerin internette ve özellikle oyun ortamlarında güzel, güçlü fiziksel özelliklere sahip karakterlere bürünerek gerçek dünyadaki eksiklerini gidermeye çalıştıklarına inanılırdı. Fakat yapılan araştırmada bunun doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Kısacası bireyler dış görünüşlerini kötü bulduğu için ve bu durumu telafi etmek için online oyun oynamıyor.

Genel öz-yeterlilik anketi ise bireylerin günlük yaşamlarında sorunların üstesinden gelmede kendilerini ne kadar yeterli gördüklerini ölçüyor. Kamuoyunda bilgisayar oyunlarının akademik başarıyı olumsuz etkilediği, akademik olarak başarısız öğrencilerin bilgisayar oyunlarına yöneldiği gibi bir izlenim var. Fakat yapılan araştırmada bunu doğru olmadığı tam tersine gerçek yaşamlarında kendilerini başarılı gören bireylerin oyunda da başarılı olduğu görülüyor. Ayrıca araştırmanın sonucunda özgüveni yüksek bireyler oyunda hem daha iyi sosyalleşebiliyor, hem de daha başarılı oluyor.

Oyun çocuk işi mi?

Araştırmanın bir diğer konusu ise yaş, cinsiyet, eğitim vb. oyuncu özelliklerinin oyun oynama saatini artırıp artırmadığı. Hepimiz hala bilgisayar oyunlarının çocuklar için bir eğlence olduğunu düşünüyoruz. Yapılan anket sonucunda yaş arttıkça online oyun oynama saatlerinde artış gözlemleniyor.

Wolfteam oyuncuları üzerinden gerçekleşen araştırmaya 5 bin 380 kişi katıldı. Araştırmanın ilk kısmında oyunculara yaşı, cinsiyeti, eğitim seviyesi, iş durumu ve haftada toplam kaç saat oyun oynadıkları soruldu. Araştırmanın ikinci kısmında ise oyunculara ‘oyun motivasyonları’, ‘Dış görünüş endişesi’, Genel öz-yeterlilik’, ‘Akademik yeterlilik’e ilişkin sorular soruldu.

Haber içi fotoğraf: baylor.edu

Ana fotoğraf: Shutter Stock