ARAŞTIRMA

Savaş Önemli | 03.07.2018 - 14:07

Öğrenmenin geleceği

“Geleceğe hazır ve yetkin bireylerin nasıl bir eğitime ve ne gibi becerilere ihtiyacı var?”. Öğrenmenin geleceğini, ebeveynlerle gerçekleştirdiğimiz “eğitimde yeni teknolojilerin yeri ve önemi” araştırmamız üzerinden sorguladık.

3 ebeveynden biri çocuğunun hayalini kurduğu mesleği bilmiyor
Çocuğunu YouTube’da kendi haline bırakan anne baba çocuğunun hayalindeki meslekten de bihaberler. Araştırmaya katılan ebeveynlerin yüzde 36’sının çocuklarının hayalindeki meslek hakkında bir fikirleri yok. Diğerlerinin verdiği doktor, mühendis, öğretmen gibi cevapların ise biraz basma kalıp olmasından ötürü çok samimi olmadığını belirtelim. Bu bölümdeki popüler meslekler ise; yüzde 15,19 ile doktor, yüzde 9,39 ile mühendis ve yüzde 5,8 ile öğretmen.

Diğer yandan çocuğunun hayalindeki mesleğe ezbere doktor, mühendis diyen ebeveyn’in önüne seçeneklerinde son günlerin havalı terimleri “yapay zekâ, kodlama” olan bir soru koyduğumuzda işin rengi değişiyor. Ebeveynlerin hepsi bu soru karşısında dijital kültür entelektüeli kesiliyor ve “Ben çocuğumun yapay zekâ alanında çalışmasını isterim” gibi cevaplar geliyor.

Geleceğin eğitiminin insana katması istenen beceriler neler?
Halk geneli nezdinde geleceğin eğitim sisteminin bireylere kazandırması gereken en önemli beceriler; “Yaratıcılık”, “Bilimsel ve tasarımsal düşünme” ve “İletişim ve iş birliği” gibi akıl ve duygu odaklı özelliklerken en düşük düzeyde belirtilen beceriler; “dijital dünya vatandaşlığı”, “inovasyon” ve “matematik okuryazarlığı” şeklinde belirtiliyor. Araştırmaya göre geleceğin eğitim sisteminin yetiştireceği bireyler; “üretken”, “eleştirel düşünen ve problem çözme yeteneği yüksek” ve “İletişim becerileri gelişmiş, farklı kültürlerle iş birliği geliştirebilen” özelliklerine sahip olmalı.

10 ebeveynden altısına göre teknoloji çocukların gelişmesi üzerine olumlu etki yapıyor

Ebeveynlerin çoğuna göre teknoloji çocuklarının gelişimi üzerinde olumlu etki yapıyor. Toplumun genelinin düşünceleri incelendiğinde ise bu oranın düştüğü görülüyor. Halk genelinde 4 kişiden birine göre teknoloji çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etki yapıyor. Öte yandan, teknolojinin çocuklar üzerindeki en olumlu katısı “yeni şeyler öğrenme fırsatı” olarak görülüyor. Diğer yandan ebeveynlere teknolojinin çocukların gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri arasında ilk sırada insan ilişkileri zayıflatması var. Ebeveynlerin yüzde 46’sına göre teknoloji çocukları asosyal yapıyor. Olumsuz etkiler arasında asosyalliği, göz sağlığı rahatsızlıkları ve şiddet içerikli oyun ve diğer içeriklerin çocukları saldırganlığa teşvik etmesi var.

10 ebeveynden sekizi çocuğunu teknoloji odaklı eğitim alacağı bir okula göndermeye olumlu bakıyor

Ebeveynlerin sadece yüzde 6’sı çocuğunu teknoloji odaklı eğitim alacağı okula göndermeye olumsuz bakarken, yüzde 79’u olumlu baktığını belirtiyor. Kararsız olanların oranı ise yüzde 15. Diğer yandan ebeveynlerin yüzde 73’ü için çocuklarının gideceği okulda dijital dünyada internet sitesi, uygulama ve oyun gibi birçok yazılımın geliştirilmesi için gerekli olan kodlama eğitimi olması önemli buluyor.

1 2 3 4